PGI Slopes of Αinos (ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου)

In the southern segment of the Ionian Sea, western Greece, the PGI Slopes of Ainos (ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου) zone (est.1997) includes areas of the island of Cephalonia and specifically: the areas of Agrostoli, Eliou-Pronnon, Livathos, Omalo, Pylare, Sami, the area of Lixouri as well as the communities of Agia Thekli, Damouliana, Katogi, Kouvala, Monopola Skineos, Soullari, Havda and Havria in area of Paliki.

 

Types of wines:

• White dry, semi-dry, semi-sweet, sweet
• Rosé dry, semi-dry, semi-sweet, sweet
• Red dry, semi-dry, semi-sweet, sweet
• White semi-sparkling, dry, semi-dry, semi-sweet, sweet

 

Varieties:

White Wines: Gustolidi, Zakynthos, Moschatella, Moschato Aspro, Moschofilero, Roditis, Robola, Skiadopoulos. Tsausi, Thiacco, Chardonnay, Sauvignon Blanc

Red Wines: Araklino, Korfiatis, Augustiatis, Mavrodafni, Papadiko, Skylopnichtis, Feidia.

Rosé wines: from the varieties used in white and red wines.