Οινοποιητική Μονεμβασιάς

H Οινοποιητική Μονεμβασιάς ιδρύθηκε το 1997 στις Βελιές του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας. Η Μονεμβασιά ήταν περίφημη από το παρελθόν, όχι μόνο λόγω της οχυρής θέσης της και του ονομαστού κάστρου της, αλλά και από τον «κάλλιστον οίνον» Μαλβαζία. Ο οίνος αυτός παραγόταν στην ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασιάς, από την οποία πήρε και τ’ όνομά του (Malvasia σημαίνει Μονεμβασιά στα Φράγκικα). Ο οίνος Μαλβαζίας κυριάρχησε στις ξένες αγορές της Ανατολής και της Δύσης, από τον 12ο αιώνα και για πέντε αιώνες και απόχτησε τέτοια φήμη, όσο κανένα κρασί στον κόσμο.

Σε συνέχεια αυτής της σπουδαίας παράδοσης η εταιρεία Οινοποιητική Μονεμβασιάς, με γνώση και σεβασμό στην ιστορία της περιοχής, παράγει επώνυμα εμφιαλωμένα κρασιά, με τις εξής εμπορικές ονομασίες: Καστροπολιτεία, Μαλεάτης, Λαλούδι, Μοναμβάσιος, Λακωνικός, Ανθοσμίας, καθώς και τα ονόματα των ποικιλιών αμπέλου Ασύρτικο, Κυδωνίτσα, Ασπρούδι και Φιλέρι.

Η Οινοποιητική Μονεμβασιάς λειτούργησε ως βάση υποδοχής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ΠΑΒΕ, μαζί με τα Γεωπονικά Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την εταιρεία παραγωγής φυτοπολλαπλασιαστικού υλικού VITRO και το Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), όπου καταγράφηκαν 14 ποικιλίες αμπέλου που συναντώνται στην περιοχή. Κάποιες απ’ αυτές είναι πολύ πιθανόν να μετείχαν στην παραγωγή του οίνου Μαλβαζία. Aπ’ τις έρευνες αυτές και τους πειραματικούς αμπελώνες η Οινοποιητική Μονεμβασιάς βρήκε την πρώτη ύλη (σταφύλι) για την παραγωγή πειραματικού λιαστού γλυκού κρασιού, με πολύ ικανοποιητικά απoτελέσματα.

Η Οινοποιητική Μονεμβασιάς συνόδευσε μαχητικά, επίμονα και με συνέπεια μια περιπετειώδη μαραθώνια διαδρομή 12 ετών, για τη μελέτη των χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών, τη δημιουργία πειραματικών αμπελώνων, τη διεξαγωγή διεθνών επιστημονικών συμποσίων με θέμα τον Μονεμβάσιο-Malvasia οίνο, πειραματικές οινοποιήσεις σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οίνου κ.ά. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η αναγνώριση των οίνων ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia (λευκοί γλυκείς ή λικέρ, πάντα από λιαστά σταφύλια), που έγινε στις 23 Ιουλίου 2010 (φύλλο 1125 της εφημερίδας της κυβέρνησης).

Τα προϊόντα της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς βραβεύτηκαν επανειλημμένα, με πολλές δεκάδες χρυσών, αργυρών και χάλκινων μεταλλίων, σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Οίνου όλου του κόσμου. Η εταιρεία έχει επίσης τιμηθεί με πρώτο βραβείο, ως η καλύτερη νέα επιχείρηση της περιφέρειας Πελοποννήσου.