Κτήμα Σιγάλα

Το Κτήμα Σιγάλα ιδρύθηκε ως εταιρεία το 1991. Το οινοποιείο στεγάστηκε αρχικά εκεί όπου παλαιότερα ήταν η παραδοσιακή Κάναβα της οικογένειας του Πάρι Σιγάλα. Το 1998 κατασκευάστηκε και ξεκίνησε η λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής, εμφιάλωσης και παλαίωσης οίνων, σε ιδιόκτητο χώρο. Ακολούθησαν συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επεκτάσεων και διαμορφώθηκε η σημερινή παραγωγική υποδομή, με δυνατότητα επεξεργασίας και εμφιάλωσης 300.000 φιαλών ετησίως.

Το 2003 αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το Κτήμα Σιγάλα, καθώς τότε διευρύνεται η μετοχική σύνθεσή της εταιρείας, με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Αβατάγγελου, με συνέπεια να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλειά της.

Από τον Νοέμβριο του 2005 η εμπορία και η διανομή όλων των προϊόντων του Κτήματος Σιγάλα στην ελληνική αγορά (εκτός Σαντορίνης) γίνεται από τη Β.Σ. Καρούλιας.

Το Κτήμα Σιγάλα εξάγει κρασιά σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία, Αγγλία, Κύπρο, Ελβετία, Πολωνία, Ιαπωνία, Χονγκ-Κονγκ, Σουηδία, Ρωσία, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία.

Σήμερα, το Κτήμα Σιγάλα συνεχίζει να υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του, στηριζόμενο πάντα στις τρεις βασικές ιδρυτικές του αρχές: δημιουργική σχέση με την παράδοση της θηραϊκής γης, τεχνογνωσία και ποιότητα.