ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μακεδονία

Η γεωγραφική ζώνη της Μακεδονίας εκτείνεται από την οροσειρά της Πίνδου στα δυτικά, μέχρι τα σύνορα με την Θράκη στα ανατολικά. Στούς αμπελώνες της Μακεδονίας (Δράμας, Καβάλας, Χαλκιδικής, Γουμένισσας, Νάουσας, Αμυνταίου κ.ά.) ευδοκιμούν αρκετές διεθνείς ποικιλίες, παράγοντας μερικά από τα καλύτερα κρασιά από Sauvignon Blanc,Chardonnay και Syrah της Ελλάδας, αλλά και γηγενείς ποικιλίες, προεξέχοντος του Ξινόμαυρου, της ευγενέστερης ερυθρής ποικιλίας των αμπελώνων στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι αμπελώνες στη Μακεδονία είναι διάσπαρτοι μέσα σε άλλες (δενδρώδεις ή μη) καλλιέργειες, κυρίως σε ομαλό ανάγλυφο, αλλά και σε πλαγιές ορεινών όγκων (ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια). Συχνά, γειτνιάζουν με θάλασσες και λίμνες, επωφελούμενοι από το ευνοϊκότερο μεσόκλιμα που δημιουργούν οι όγκοι νερού. Τα εδάφη είναι γενικά γόνιμα με καλή υδατοχωρητικότητα και ευνοούν τη ζωηρότητα της αμπέλου, επιβάλλοντας τη χρήση ανεπτυγμένων συστημάτων διαμόρφωσης και περίτεχνων καλλιεργητικών πρακτικών. Λόγω του ομαλότερου αναγλύφου, σε σχέση με τη νότια Ελλάδα, αλλά και της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας φυσικών πόρων (εδάφη, νερό κ.λπ.), οι αμπελώνες στη Μακεδονία είναι κυρίως γραμμικοί και αρδευόμενοι, με μέσες-μεγάλες αποστάσεις φύτευσης (συνήθως λιγότερα από 400 φυτά ανά στρέμμα).