Κως

Οι περισσότεροι αμπελώνες στην Κώ, βρίσκονται στο όρος Δίκαιο, σε υψόμετρο 300 μέτρων περίπου. Παρόλο που το νησί εμφανίζει αμπελοοινική δραστηριότητα από την αρχαιότητα, δεν ήταν ποτέ σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους του νησιού. Σήμερα καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την αναβίωση και την ποιοτική βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας από τους δύο παραγωγούς του νησιού. Καλλιεργούνται τόσο γηγενείς όσο και διεθνείς ποικιλίες με την παραγωγή πολύ καλών κρασιών. Μεγάλο μέρος των κρασιών διατίθεται στην τοπική αγορά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου.