Κιλκίς

H πιο σημαντική αμπελουργική περιοχή του Κιλκίς είναι η ζώνη ΠΟΠ της Γουμένισσας, που περιλαμβάνει το όρος Πάικο και σε υψόμετρο 150-250 μ. προσφέρει πιο ‘εύκολες’ συνθήκες καλλιέργειας σε σύγκριση με την Νάουσα. Ο αμπελώνας στη Γουμένισσα βρίσκεται βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα λοφώδη αμπελώνα, με ποικιλομορφία προσανατολισμών. Τα αμπέλια εντοπίζονται σε πλαγιές μικρής κλίσης και σε εδάφη με μέτρια γονιμότητα. Κυρίαρχη ποικιλία στην περιοχή είναι το Ξινόμαυρο, ενώ δεν λείπουν και λίγες φυτεύσεις με ξενικές ποικιλίες, οι οποίες δίνουν αξιόλογα αποτελέσματα. Ιδιαιτερότητα του αμπελώνα στη Γουμένισσα αποτελεί η συμμετοχή στην καλλιεργούμενη έκταση μιας τοπικής ερυθρής ποικιλίας, της Νεγκόσκας. Η Νεγκόσκα συναντάται σε ποσοστό 23-30%. Οι καλλιεργούμενοι αμπελώνες της Γουμένισσας είναι γραμμικοί, έχουν αραιή φύτευση (περίπου 350 πρέμνα ανά στρέμμα), ενώ τα φυτά είναι υποστηριγμένα και διαμορφωμένα σε αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα.