Θράκη

Η Θράκη μαζί με την Μακεδονία υπήρξαν από την αρχαιότητα σημαντικές εστίες της διονυσιακής λατρείας, με πολλές αναφορές να θέλουν τον Θεό Διόνυσο να έρχεται από αυτά τα μέρη. Στα νεότερα χρόνια όμως υπήρξε μία στροφή προς άλλες πιο επικερδείς καλλιέργειες όπως για παράδειγμα ο καπνός, οδηγώντας στη συρρίκνωση και στην σταδιακή εγκατάλειψη των αμπελώνων. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως η κατάσταση έχει αντιστραφεί προς όφελος της αμπελοκαλλιέργειας.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται υγρό και ζεστό, με υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Οροσειρά της Ροδόπης προστατεύει τους αμπελώνες από τους βόρειους ψυχρούς ανέμους, ενώ η εγγύτητα με το Βόρειο Αιγαίο πέλαγος μετριάζει τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, δροσίζοντας τους παράλληλα το καλοκαίρι. Στην Θράκη καλλιεργούνται τόσο γηγενείς όσο και διεθνείς ποικιλίες.
Από τις παραθαλάσσιες περιοχές, ευνοείται η καλλιέργεια των σταφυλιών, μόνο σε ένα μικρό κομμάτι που ξεκινάει μετά την Καβάλα και εκτείνεται μέχρι τη Μαρώνεια, όπου το επίπεδο της βροχόπτωσης, ειδικά το καλοκαίρι, κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι αμπελώνες στην Μαρώνεια, που βρίσκεται μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από τη ακτή και κοντά στο όρος Ίσμαρος, εκτείνονται σε υψόμετρο 350 μ.. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από αυτές που επικρατούν στο ύψος της θάλασσας, δίνοντας έτσι κρασιά με υψηλότερη οξύτητα και καλύτερα επίπεδα χρώματος.
Τα Άβδηρα είναι μια επίσης σημαντική αναπαραγωγική περιοχή της Θράκης, με πολλές ομοιότητες με την Μαρώνεια τόσο κλιματολογικά όσο και μορφολογικά.