Θεσσαλία

Η Θεσσαλία βρίσκεται στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας αποτελώντας, ανέκαθεν, κόμβο εμπορίου και πολιτισμoύ. Η οικονομία της βασίζεται κυρίως στη γεωργία, με το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων να είναι αφιερωμένο σε καλλιέργειες εκτός της αμπέλου, όπως για παράδειγμα σιτηρά και βαμβάκι. Η αμπελοκαλλιέργεια δεν ήταν αρκετά διαδεδομένη, καθώς οι παραπάνω καλλιέργειες ήταν οικονομικά πιο αποδοτικές. Οι καλύτεροι αμπελώνες βρίσκονται στις πλαγιές των βουνών, όπου η ποιότητα των σταφυλιών είναι ανώτερη από αυτών από αμπελώνες που καλλιεργούνται στον Θεσσαλικό κάμπο, τα εδάφη του οποίου είναι βαριά και πλούσια σε οργανική ύλη. Το νερό είναι άφθονο, καθώς αρκετοί ποταμοί, όπως ο Πηνειός, χρησιμοποιούνται για την άρδευση, ενώ το χιόνι παραμένει στα γύρω βουνά μέχρι και την άνοιξη. Οι υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, δεν είναι ασυνήθιστες, για τα αμπέλια του Θεσσαλικού κάμπου.