Αργολίδα

Αργολίδα

Η Αργολίδα που εκτείνεται νότια της Κορίνθου, αποτελεί ουσιαστικά προέκταση της, με ομοιότητες τόσο στο κλίμα όσο και στη μορφολογία των αμπελώνων. Η Αργολίδα κατέχει το 7% της συνολικής έκτασης της ζώνης ΠΟΠ Νεμέα, μίας εκ των δύω σπουδαιότερων Ονομασιών Προέλευσης για ερυθρά κρασιά. Όλες οι σημαντικές ποικιλίες σταφυλιών που συναντάμε στην Κορινθία καλλιεργούνται και στην Αργολίδα.