Σάμος

Σάμος

Η Σάμος είναι η μόνη περιοχή όπου δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά της ποικιλίας Μοσχάτο ως μέρος του χαρακτηρισμού του ως ΠΟΠ καθώς από μόνο του το ‘’Σάμος’’ είναι αρκετό για τον προσδιορισμό του κρασιού.

Στον αμπελώνα στη Σάμο η ποικιλία Μοσχάτο Άσπρο καλύπτει το 95% από τα συνολικά 18.000 περίπου στρέμματα του νησιού, που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή του περίφημου σαμιώτικου γλυκού οίνου. Οι αμπελώνες βρίσκονται σε ολόκληρο το νησί, κυρίως όμως στη βόρεια πλευρά του, ανάμεσα στο Καρλόβασι και στην πόλη της Σάμου. Είναι διαμορφωμένοι σε πεζούλες με βόρειο προσανατολισμό. Τα εδάφη της Σάμου είναι κυρίως γρανιτικά και σχιστολιθικά και έχουν χαμηλή γονιμότητα. Είναι ουδέτερα, με καλή στράγγιση, ενώ οι περισσότεροι αμπελώνες είναι φυτεμένοι σε αναβαθμίδες (πεζούλες). Το κλίμα του νησιού είναι τυπικά μεσογειακό. Οι υψομετρικές διαφορές του αμπελώνα στη Σάμο είναι μεγάλες, καθώς υπάρχουν αμπελώνες από τα πεδινά, έως τα 800-900μ. (ορεινά αμπελοτόπια) κάτι που έχει έντονη επίδραση στα αρωματικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων κρασιών, με τυπικότερα ίσως δείγματα, αυτά των ημιορεινών περιοχών.