ΠΓΕ Λευκάδα (PGI Lefkada)

Η ζώνη του ΠΓΕ Λευκάδα (PGI Lefkada), που θεσπίστηκε το 2000, περιλαμβάνει τα όρια του ομώνυμου νησιού, στο κεντρικό Ιόνιο πέλαγος, αλλά σε 3 διαφορετικές και μερικώς επικαλυπτόμενες ζώνες, μία για κάθε χρωματικό τύπο.

Η Λευκάδα είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη αμπελοοινική περίπτωση και ο λόγος είναι ότι ουσιαστικώς έχει 3 διαφορετικές και μερικώς επικαλυπτόμενες ζώνες, μία για κάθε χρωματικό τύπο κρασιού. Ο διαχωρισμός αυτός βασίζεται στις περιοχές όπου παραδοσιακά καλλιεργούνται και ευδοκιμούν οι ποικιλίες αμπέλου της. Η ζώνη του λευκού βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, η ζώνη του ερυθρού στο κεντρικό, όπως και η ζώνη του ροζέ, αλλά σε μικρότερη και πιο ορεινή έκταση. Στην ιδιαιτερότητα της Λευκάδας συμβάλλουν και οι ποικιλίες της, η λευκή Bαρδέα, που καλλιεργείται συστηματικά μόνο στη Λευκάδα και η ερυθρή Βερτζαμί, που τη βρίσκουμε σποραδικά και σε κάποιες άλλες περιοχές.

Ποικιλίες
Λευκοί Οίνοι: Βαρδέα

Ερυθροί Οίνοι: Βερτζαμί, Merlot

Ροζέ οίνοι: Βερτζαμί, Merlot

Τύποι κρασιών

  • Λευκός ξηρός
  • Ροζέ ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος
  • Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος