Κορινθία

Κορινθία

Ίσως η Κορινθία να είναι η μόνη οινοπαραγωγός περιοχή της Ελλάδος που χαρακτηρίζεται από τόση ανομοιογένεια στην ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Από τη μία υπάρχει η παραγωγή πολύ υψηλής ποιότητας ερυθρού κρασιού ΠΟΠ από την Νεμέα και από την άλλη η μαζική παραγωγή φθηνού κρασιού, κυρίως από την ποικιλία Ροδίτη. Η Νεμέα αποτελεί μαζί με τη Νάουσα, τις δύο σημαντικότερες Ονομασίες Προέλευσης ερυθρού κρασιού στην Ελλάδα, τόσο από πλευρά ποιότητας, ποσότητας και αριθμό παραγωγών όσο και από πλευράς αναγνωρισιμότητας.

Ο αμπελώνας στη Νεμέα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη οίνων ΠΟΠ της Ελλάδας και καλύπτει συνολικά 30.000 στρέμματα, φυτεμένα με την εκλεκτότερη ερυθρή ποικιλία της νότιας Ελλάδας, το Αγιωργίτικο. Η αμπελοκαλλιέργεια κατανέμεται σε τρεις υψομετρικές ζώνες, την πεδινή, γύρω από τις πόλεις της Νεμέας και της Αρχαίας Νεμέας (υψόμετρο 260-350μ.), την ημιορεινή (υψόμετρο 350-600μ.), στις δυτικές-νοτιοδυτικές πλαγιές των λόφων που περιβάλλουν τον κάμπο της Νεμέας και την ορεινή, που περιλαμβάνει τις κοιλάδες και τα υψίπεδα στους πρόποδες του όρους Κυλλήνη (υψόμετρο 600-800μ.). Ο αμπελώνας στη Νεμέα είναι διαμορφωμένος σε αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα, με μέτρια πυκνή φύτευση (400-500 φυτά ανά στρέμμα). Στα χαμηλότερα υψόμετρα απαντούν κυρίως αλλουβιακές αποθέσεις του ποταμού Ασωπού, πιο λεπτόκοκκες στο κέντρο του κάμπου, όπου τα εδάφη είναι βαθιά και γόνιμα και περισσότερο χονδρόκοκκες στις παρυφές των ορεινών σχηματισμών, όπου κυριαρχούν τα χαλικώδη εδάφη, με χαμηλή γονιμότητα και υδατοχωρητικότητα. Στην ημιορεινή περιοχή, σε εδάφη ρηχά ασβεστολιθικά, το Αγιωργίτικο ωριμάζει πρώιμα, επωφελούμενο και από τις ηπιότερες κλιματικές συνθήκες (ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια), ενώ στην ορεινή και ψυχρότερη ζώνη ωριμάζει πιο όψιμα (μέσα στον Οκτώβριο), ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες κάθε εσοδείας.