ΠΓΕ Κέρκυρα (PGI Corfu)

Στο δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, η ζώνη του ΠΓΕ Κέρκυρα (PGI Corfu), που θεσπίστηκε το 1996, περιλαμβάνει τα όρια του ομώνυμου νησιού, στο βόρειο τμήμα του Ιονίου πελάγους.

Τα αμπέλια της Κέρκυρας βρίσκονται κυρίως στο βόρειο και στο δυτικό τμήμα του νησιού, ενώ μικρότερες εκτάσεις υπάρχουν και στο νοτιοδυτικό τμήμα, στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Κορισσίων. Ο Κακοτρύγης είναι η αγαπημένη λευκή ποικιλία της Κέρκυρας και καλλιεργείται με επιτυχία μόνον εκεί. Επόμενο λοιπόν είναι, οι οινοπαραγωγοί του νησιού να την τιμούν δεόντως.

Ποικιλίες

Κακοτρύγης, Πετροκόριθο λευκό.

Τύπος κρασιού

  • Λευκός ξηρός