ΠΓΕ Ιωάννινα (PGI Ioannina)

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων ΠΓΕ Ιωάννινα (PGI Ioannina) περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του νομού Ιωαννίνων στο βορειοανατολικό τμήμα της Ηπείρου.

Τα χαρακτηριστικά της ζώνης
Η ΠΓΕ Ιωάννινα είναι μια ορεινή και ημιορεινή αμπελουργική ζώνη, με τα αμπέλια να φτάνουν ως και τα 1.000μ. υψόμετρο. To κλίμα επηρεάζεται σαφώς από το υψηλό υψόμετρο και είναι ψυχρό με ηπειρωτικές επιρροές. Οι ορεινοί αμπελώνες εκτείνονται στις πλαγιές των βουνών και πέρεα από κατακερματισμένοι είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν. Η επίδραση του Ιόνιου Πελάγους μετριάζει τις ψυχρές θερμοκρασίες (με εξαίρεση την περιοχή του Μετσόβου που απέχει από την επιρροή της θάλασσας).

Τύποι Οίνων:

• Λευκός ξηρός, ημίξηρος
• Ροζέ ξηρός, ημίξηρος
• Ερυθρός ξηρός
• Λευκός αφρώδης, ημιαφρώδης ξηρός, ημίξηρος
• Ροζέ ημιαφρώδης ξηρός, ημίξηρος

Ποικιλίες

H γηγενής λευκή ποικιλία Ντεμπίνα (που χρησιμοποιείται και στη ζώνη παραγωγής οίνων ΠΟΠ Ζίτσα) είναι η πιο σημαντική ποικιλία των Ιωάννινων. Εκτός από «ήρεμα» κρασιά, τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν ιδανική και για την παραγωγή δροσερών αφρώδων και ημιαφρώδων οίνων. Στην παραγωγή ερυθρών κρασιών ΠΓΕ Ιωάννινα σημαντικό ρόλο έχει η διεθνής ποικιλία Cabernet Sauvignon η οποία πρέπει να συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στα χαρμάνια αλλά και οι τοπικές ερυθρές ποικιλίες Βλάχικο και Μπεκάρι. Για τα ροζέ κρασιά, το Βλάχικο και το Μπεκάρι πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του χαρμανιού. Το κλίμα ευνοεί την καλλιέργεια αρωματικών ποικιλιών όπως οι λευκές Μαλαγουζιά, Sauvignon Blanc, Chardonnay αλλά και του ερυθρωπού Ροδίτη που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή λευκών οίνων ΠΓΕ Ιωάννινα.

Επιτρεπόμενες Ποικιλίες:

Λευκοί Οίνοι
Γηγενείς: Ντεμπίνα (max 60%), Ροδίτης, Μαλαγουζιά
Διεθνείς: Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay

Ερυθροί Οίνοι
Γηγενείς: Ξινομαύρο, Βλάχικο, Μπεκάρι,
Διεθνείς: Cabernet Sauvignon (min 40%), Cabernet Franc, Merlot, Syrah

Ροζέ οίνοι
Τουλάχιστον 50% Βλάχικο και Μπεκάρι και το υπόλοιπο από τις ίδιες ποικιλίες που επιτρέπονται στους λευκούς και τους ερυθρούς οίνους.