ΠΓΕ Ημαθία (PGI Imathia)

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων ΠΓΕ Ημαθία (PGI Imathia) περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του νομού Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία, σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 80 μέτρων.

Τα χαρακτηριστικά της ζώνης
Η ζώνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφοροποίηση στη σύσταση του εδάφους, στο μικροκλίμα και στον προσανατολισμό, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών διαφορετικών οινοπεδίων, ακόμα και σε επίπεδο μεμονωμένου αμπελώνα. To όρος Βέρμιο καθορίζει σημαντικά το κλίμα της περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ήπιο μεσογειακό με ηπειρωτικές επιρροές. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πολύπλοκο, και οι περισσότεροι αμπελώνες εκτείνονται σε υψόμετρο από 80 έως 350 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τύποι Οίνων:

• Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος
• Ροζέ ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος
• Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος

Οι ποικιλίες
Το Ξινόμαυρο, το οποίο χρησιμοποιείται και για τους οίνους ΠΟΠ Νάουσα είναι εξαιρετικά σημαντική ποικιλία και για την παραγωγή κρασιών που φέρουν την ΠΓΕ Ημαθία. Ροζέ ή λευκές εμφιαλώσεις του Ξινόμαυρου (που δεν μπορούν με βάση τη νομοθεσία να φέρουν την ένδειξη ΠΟΠ Νάουσα) συνήθως εμφιαλώνονται με την ένδειξη ΠΓΕ Ημαθία στην ετικέτα. Διεθνείς ποικιλίες όπως το Merlot και το Syrah αποτελούν επίσης μέρος των επιτρεπόμενων ποικιλιών και συχνά χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικά επιτυχημένα χαρμάνια με Ξινόμαυρο. Την ένδειξη ΠΓΕ Ημαθία φέρουν και τα λιγοστά κρασιά από την λευκή τοπική ποικιλία Πρεκνάδι.

Επιτρεπόμενες ποικιλίες

Λευκοί Οίνοι
Γηγενείς: Ξινόμαυρο, Αθήρι, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Πρεκνάδι, Ασύρτικο
Διεθνείς: Chardonnay, Sauvignon Βlanc.

Ερυθροί Οίνοι
Γηγενείς: Ξινόμαυρο
Διεθνείς: Merlot, Syrah

Ροζέ οίνοι
Γηγενείς: Ροδίτης, Ξινόμαυρο
Διεθνείς: Merlot, Syrah