Μαγνησία

Νότια της πόλης του Βόλου, δίπλα στις ακτές του Παγασητικού κόλπου (παραθαλάσσια αμπελοτόπια), σε ομαλό ανάγλυφο και βαθιά αμμοπηλώδη εδάφη, καλλιεργείται η πιο ευρέως διαδεδομένη ελληνική λευκή ποικιλία, ο ροδίτης, σε παραδοσιακά υψίκορμα κύπελλα, αλλά και λίγες μεταγενέστερες γραμμικές φυτεύσεις. Στον αμπελώνα στην Αγχίαλο ο κλώνος του ροδίτη διαφέρει από τον παραδοσιακό, επειδή στην πλήρη ωρίμαση δεν παίρνει το χαρακτηριστικό ερυθρωπό χρώμα («πράσινος ροδίτης»). Λίγα στρέμματα σαββατιανού συμπληρώνουν την ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα στην Αγχίαλο.