Ημαθία

Ημαθία

Στην Ημαθία βρίσκεται η Νάουσα, μία από τις πιο σημαντικές Ονομασίες Προέλευσης του Ελληνικού αμπελώνα, όπου παράγονται εξαιρετικά ερυθρά ξηρά κρασιά αποκλειστικά από ξινόμαυρο.

 

Στον αμπελώνα της Νάουσας η ποικιλία ξινόμαυρο καλύπτει περίπου 6.000-6.500 στρέμματα, τα οποία είναι σχεδόν όλα διαμορφωμένα σε γραμμικά σχήματα. Στις συνθήκες της περιοχής, το ξινόμαυρο ωριμάζει όψιμα, μετά από τις 20 Σεπτεμβρίου, κάτι που το κάνει ευάλωτο στις ψυχρές και βροχερές χρονιές, οπότε και εντείνεται ο τανικός χαρακτήρας των οίνων που παράγονται από αυτό.

 

Καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των προϊόντων παίζει η ποικιλότητα της τοπογραφίας και των εδαφών του αμπελώνα στη Νάουσα, καθώς η καλλιέργεια του Ξινόμαυρου καλύπτει τους πρόποδες και τις ανατολικές πλαγιές του Βερμίου όρους, από υψόμετρο 100μ. έως 400μ. και σε εδάφη που ποικίλλουν, από όξινα σχιστολιθικά έως αργιλασβεστώδη. Γενικά, η ωρίμαση του Ξινόμαυρου είναι καλύτερη σε ασβεστούχα εδάφη με καλή στράγγιση. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τονίζονται ακόμη περισσότερο όταν οι οίνοι προέρχονται από αμπελώνες με χαμηλή στρεμματική απόδοση και με σωστή χρήση των αμπελοκομικών τεχνικών.