ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών (PDO Muscat of Rio Patra)

Στο μυχό του Κορινθιακού κόλπου, ανατολικά της πόλης της Πάτρας και του Ρίου (περιφερειακή ενότητα Αχαΐας), εκτείνεται η μικρή αυτή ζώνη του ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών (PDO Muscat of Rio Patras) -θεσπίστηκε το 1971-,  κυρίως στην περιοχή Ρίου (Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Καστρίτσι, Αργυρά, Βερναρδέικα, Δρέπανο, Πλατάνι, Ρίο, Ψαθόπυργος), ενώ μικρή έκταση είναι στο ΒΑ τμήμα της περιοχής Πατρέων.

Tο Mοσχάτο άσπρο, η λευκή ποικιλία που δίνει τους οίνους  ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών, συμμετέχει και σε 4 ακόμα ελληνικούς ΠΟΠ οίνους (ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου, ΠΟΠ Σάμος). Η ζώνη του ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών είναι κατά πολύ μικρότερη της ζώνης του ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών και κατά σημαντικό μέρος, στο ανατολικό τμήμα του 2ου, συμπίπτουν.

Οι επιδόρπιοι οίνοι με τη γεωγραφική ένδειξη «Μοσχάτος Ρίου Πατρών» μπορούν να είναι είτε φυσικώς γλυκείς (vin naturellement doux – από λιαστά σταφύλια) είτε φυσικοί γλυκείς (vin doux naturel – vin de liqueur/ ενισχυμένα). Υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούν μόνο σταφύλια από ιδιόκτητα αμπέλια χαμηλής στρεμματικής απόδοσης, οι παραγωγοί μπορούν να παράγουν και γλυκείς οίνους με την πρόσθετη ένδειξη «από διαλεκτούς αμπελώνες» (grand cru). Η άμεση γειτνίαση με την πόλη της Πάτρας και η συνεχής οικιστική ανάπτυξη της περιοχής έχουν περιορίσει κατά πολύ την καλλιεργούμενη έκταση στη ζώνη του ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι από τους καλύτερους ελληνικούς λευκούς γλυκούς οίνους παράγονται εδώ. Πρόσθετη λάμψη δίνει η άμεση οπτική επαφή με τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου τη σύγχρονη και εντυπωσιακή κατασκευή που γεφυρώνει τον Κορινθιακό κόλπο, ενώνοντας την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα.

Ποικιλία

Μοσχάτο άσπρο 100%

Τύπος κρασιού

  • Λευκός γλυκός από λιαστά σταφύλια
  • Λευκός γλυκός ενισχυμένος