ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς

ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (PDO Mavrodaphne of Kefalonia)

Η μεγαλύτερη έκταση βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Κεφαλλονιάς στη χερσόνησο της Παλικής (Αγία Θέκλα, Δαμουλιανάτα, Κατωγή, Κουβαλάτα, Κουντογουράτα, Μονοπολάτα, Σκινέας, Σουλλάροι, Χαυδάτα, Χαβριάτα), η αμέσως επόμενη είναι στην περιοχή Ελειού Πρόννων (Αργίνια, Πάστρα, Πόρος, Σκάλα) και μικρότερες εκτάσεις στις περιοχές Αργοστολίου (Αγκώνας), Λειβαθούς (Σβορωνάτα, Σπαρτιά) και Σάμης (Καταποδάτα, Μεσοβούνια), που ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλλονιάς. Ο ΠΟΠ Μαυροδάφνη  Κεφαλλονιάς / PDO Mavrodaphne of Kefalonia / PDO Mavrodaphne of Cephalonia (θεσπίστηκε το 1971) είναι ο μόνος οίνος ΠΟΠ ή ΠΓΕ της περιφερειακής ενότητας Κεφαλλονιάς, στον οποίο συμμετέχει και σταφυλική παραγωγή από την Ιθάκη (Βαθύ, Περαχώρι).

Η ποικιλία Mαυροδάφνη υπάρχει με διαφορετικούς κλώνους στην Κεφαλλονιά και στην Αχαΐα (όπου συμμετέχει στον ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών). Ισχύει διάταξη που επιτρέπει την παραγωγή οίνων και από οινοποιεία εκτός ζώνης ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς, εφόσον, βεβαίως, βρίσκονται στο νησί.

Ποικιλία

Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (τουλάχιστον 51%), Μαύρη Κορινθιακή 

Τύπος κρασιού

  • Ερυθρός γλυκύς ενισχυμένος