ΠΟΠ Ζίτσα

ΠΟΠ Ζίτσα

Στο κεντρικό- δυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων εκτείνεται το οροπέδιο της Ζίτσας, με μέσο υψόμετρο 650μ. Βόρεια, ανατολικά και νότια περικλείεται από λόφους και βουνά και δυτικά κατηφορίζει προς τον ποταμό Θύαμη (Καλαμά). Στην ευρύτερη αυτή έκταση και σε τμήματα των περιοχών Ζίτσας (Ζίτσα, Καρίτσα, Πρωτόπαππας), Εκάλης (Γαβρισιοί, Λιγοψά) και Ευρυμενών (Κληματιά) είναι η ζώνη του ΠΟΠ Ζίτσα (θεσπίστηκε το 1972).

Σχεδόν όλα τα αμπέλια στην περιοχή της ζώνης ΠΟΠ Ζίτσα είναι περιφραγμένα, γιατί τα αγριογούρουνα και τα άλλα μέλη της πανίδας ορέγονται τα σταφύλια της Nτεμπίνας. Παραδοσιακά, στην ευρύτερη περιοχή της Ζίτσας παράγονταν αφρώδεις οίνοι, διότι η πλήρης ζύμωση του γλεύκους ολοκληρωνόταν σε 2 φάσεις, καθώς το χειμώνα, λόγω του κρύου, διακοπτόταν. Στην αρχή της άνοιξης, με την έναρξη της 2ης φάσης της ζύμωσης, τα δοχεία παρέμεναν σφραγισμένα και φυλάκιζαν το διοξείδιο. Αυτή την παράδοση αξιοποιεί ο ΠΟΠ Ζίτσα, με σύγχρονη όμως οινοποίηση παράγοντας λευκά ΠΟΠ αφρώδη κρασιά.

Ποικιλία

Ντεμπίνα 100%

Τύποι κρασιών

  • Λευκός ξηρός
  • Λευκός ξηρός ημιαφρώδης ή αφρώδης
  • Λευκός ημίξηρος ημιαφρώδης ή αφρώδης
  • Λευκός ημίγλυκος αφρώδης