ΠΟΠ Αγχίαλος

Τη ζώνη του ΠΟΠ Αγχίαλος (θεσπίστηκε το 1971) χαρακτηρίζουν οι χαμηλοί λόφοι στη βορειοδυτική και στη δυτική πλευρά του Παγασητικού κόλπου, στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, κυρίως στην περιοχή Νέας Αγχιάλου (Νέα Αγχίαλος, Αϊδίνι, Μικροθήβες) και λιγότερο σε αυτήν του Αλμυρού (Κρόκιο).

Την αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή ανέπτυξαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, που εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Νέα Αγχίαλο και στα χωριά Αϊδίνι, Καστράκι, Μικροθήβες, όπου ακόμα και σήμερα υπάρχουν τα περισσότερα αμπέλια. Ο Ροδίτης είναι ποικιλία με μεγάλη διασπορά σε όλη την Ελλάδα, με πολλούς κλώνους και με διάφορα ονόματα. Εκτός του ΠΟΠ Αγχίαλος συμμετέχει και στους οίνους ΠΟΠ Πάτρα και ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα. Το Σαββατιανό έχει μικρότερη διασπορά και συναντάται κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Εύβοια).

Ποικιλίες

Ροδίτης (τουλάχιστον 80%), Σαββατιανό.

Τύποι κρασιών

  • Λευκός ξηρός
  • Λευκός ημίξηρος
  • Λευκός ημίγλυκος