Μέσα σε λίγους στίχους, ανώνυμος ποιητής της Ζακύνθου απαριθμεί δεκάδες γηγενείς ποικιλίες αμπέλου σε ένα ποίημα, το ποίημα των σταφυλιών (1601). Στους δύο αιώνες που ακολούθησαν, πολλοί ύμνησαν τον ελληνικό αμπελώνα, ανάμεσά τους κρητικοί λογοτέχνες, Φαναριώτες διανοούμενοι, ποιητές της διασποράς, ενώ ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, Διονύσιος Σολωμός, πριν γράψει τον ελληνικό εθνικό ύμνο αναζητεί στην Ιταλία τη βερντέα. Το ελληνικό κρασί ενέπνευσε τόσο τη δημοτική όσο και τη λόγια ελληνική λογοτεχνία και συνέβαλε στη διαμόρφωση του νεοελληνικού διαφωτισμού, που οδήγησε στην ανεξαρτησία.