Με τη σταδιακή κατάληψη της φημισμένης για τους αμπελώνες της Βιθυνίας από τους Τούρκους, τα κρασιά της Ελλάδας έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, αφού η Βιθυνία, που προμήθευε με εκλεκτό κρασί το Βυζάντιο, πέρασε στα χέρια μουσουλμάνων. Έτσι, η επάνοδος των ελληνικών κρασιών (περί το 1300) ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη Θράκη, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, με την ήδη ονομαστή ποικιλία της αθήρι.