Διεκδικήσεις του Αμπελοοινικού τομέα σε επίπεδο Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19

Επείγουσα πλέον και απολύτως αναγκαία έχει καταστεί  η στήριξη του αμπελοοινικού κλάδου με τη λήψη θεσμικών και οικονομικών μέτρων, λόγω του πλήγματος που έχει υποστεί από το «πάγωμα»  της οικονομίας εξ αιτίας του covid 19. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ.Γιάννης Βογιατζής σε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη και τους έλληνες ευρωβουλευτές, καταγράφεται πλέον τεράστια μείωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, ενώ  οι εξαγωγές ουσιαστικά έχουν  μηδενισθεί.

Ο κ. Βογιατζής χαρακτηρίζει επείγουσα τη λήψη στοχευμένων και εξειδικευμένων  μέτρων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας, σε δύο κατευθύνσεις :

  • αφενός  επείγοντα μέτρα, για τη στήριξη των οινοποιητικών επιχειρήσεων και των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων,
  • κι αφετέρου μεσοπρόθεσμα, για την ανάκαμψη στην ανοικοδόμηση των αγορών οίνου και την ανάκτηση μεριδίων αγοράς παγκοσμίως, συγχρόνως με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Στα άμεσα μέτρα προτείνονται :

  • η απόσταξη κρίσης για την αποσυμφόρηση πλεονασμάτων οίνου που δημιουργούνται από την πτώση των πωλήσεων και απειλούν με αποσταθεροποίηση την αγορά του οίνου, και κατάρρευση των τιμών του σταφυλιού
  • η έκτακτη ενίσχυση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με ειδική οικονομική στήριξη λόγω της υφιστάμενης απώλειας σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους.
  • η ενεργοποίηση και άλλων μέτρων όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση και ο πράσινος τρύγος

Στην επιστολή, σημειώνεται επίσης ότι για την απόσταξη κρίσης  θα χρειαστούν  έκτακτα κονδύλια εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης καθώς και ότι είναι απαραίτητη η  ενεργοποίηση άρθρων του 1308/2013 ( όπως το 219 το οποίο επιτρέπει την λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς με ένταξη του οίνου στο άρθρο αυτό, το 226 για την μεταφορά κονδυλίων από το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων στον γεωργικό τομέα, και το 216 για την απόσταξη κρίσης).

Προτείνονται επίσης συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης, όπως το πάγωμα των κονδυλίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων στήριξης του οίνου για το έτος 2019/2020, προκειμένου να διατηρηθούν στη διάθεση των κρατών μελών έως το οικονομικό έτος 2022/2023 για να βοηθήσουν τον τομέα να ανακάμψει, η ενεργοποίηση των μέτρων προώθησης στην Εσωτερική αγορά, , η αύξηση του ποσοστού στήριξης της ΕΕ , η επιμήκυνση των καταληκτικών ημερομηνιών των προγραμμάτων της ΚΟΑ (επενδύσεις και προώθηση) για ένα χρόνο, μεγαλύτερη ευελιξία κατά την υλοποίηση κλπ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατά το δυνατό ταχύτερη ανάκαμψη των κλάδων του τουρισμού και της εστίασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη του κλάδου του οίνου και έτσι στηρίζουμε την άμεση θέσπιση μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης καθώς και γενικότερα στις πωλήσεις του οίνου.

Δείτε την επιστολή: Επιστολή ΥΠΑΑΤ κ Ευρωβουλευτές Απρίλιος 2020 _1_ (1)

«Στο σπίτι και στην υγειά μας»

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και να παροτρύνει το ευρύ κοινό να μείνει σπίτι, και να αναπτύξει την κουλτούρα του επώνυμου ελληνικού κρασιού και της έμμετρης κατανάλωσης, αξιοποιεί και συνδυάσει τις καμπάνιες «μένουμε σπίτι» και “cheers” του Οργανισμού wine in moderation  δημιουργώντας την καμπάνια  «Στο σπίτι και στην υγειά μας».  Η νέα καμπάνια είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας postscriptum.

Προτείνουμε την ανάρτηση της φράσης «Στο σπίτι και στην υγειά μας» μαζί με το λογότυπο που επισυνάπτεται στα σάιτ των οινοποιητικών επιχειρήσεων και των οργανώσεων των παραγωγών καθώς και σε όλους τους λογαριασμούς που η κάθε επιχείρηση διαθέτει στα κοινωνικά δίκτυα. Το λογότυπο καθώς και το λεκτικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φωτογραφικό υλικό το οποίο θα αναρτάται στο διαδίκτυο ή και σε όποια άλλη χρήση η οποία θα έχει την ανάδειξη του επώνυμου ελληνικού κρασιού καθώς και της έμμετρης κατανάλωσης.

Τροποποίηση απόφασης για τις επενδύσεις στα οινοποιεία

Εκδόθηκε η με αριθ.320/41449/6-2-2020 (ΦΕΚ 374/2020) απόφαση του υπουργού ΑΑτρ κ. Μ. Βορίδη, σχετικά με την τροποποίηση της με  αριθ. 1771/149520/2019 ΥΑ για τις επενδύσεις σε οινοποιητικές επιχειρήσεις.

Οι τροποποιήσεις, οι οποίες είναι κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, αναφέρονται στις αξιολογήσεις των φακέλων, στις ημερομηνίες ελέγχου, σε μεταβολές των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενστάσεων και οριστικής ένταξης των αιτημάτων καθώς και στα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Διαβάστε την απόφαση:

ΦΕΚ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ

Σάμος

Με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδη κατανέμονται οι νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2020

Πηγή: ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης υπέγραψε την απόφαση με την οποία κατανέμονται οι νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το τρέχον έτος.

Οι νέες άδειες καλύπτουν το 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της Ελλάδος και αντιστοιχούν σε περίπου 6.300 στρέμματα ετησίως.

Η κατανομή θα γίνει σε οκτώ αμπελουργικές περιφέρειες όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση το αμπελουργικό δυναμικό και την καλύτερη κατανομή τών προς νέα φύτευση εκτάσεων.

Με την απόφαση του Υπουργού καθορίζονται κριτήρια προτεραιότητας και συντελεστές βαρύτητας προκειμένου οι νέες άδειες φύτευσης να δοθούν σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, με σκοπό να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών θα πραγματοποιηθεί μέσω της αμπελουργικής πλατφόρμας του Υπουργείου.

Μετά την επιδημία: η κινεζική αγορά κρασιού αναζωογονείται και μεταθέτει για τον Μάϊο την Έκθεση στη Chengdu

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr)

Η 102η China Food and Drinks Fair θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Μαΐου. Παγωμένη από το peak του κορονοϊού, η Κίνα επανακτά σταδιακά το ρυθμό της και αρχίζει να προβάλλεται στις εισαγωγές οίνων και οινοπνευματωδών ποτών.

Ίσως να ισχύει το φαινόμενο των συγκοινωνούντων δοχείων. Καθώς η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική βυθίζονται στην επιδημία του κορονοϊού, η Κίνα σταδιακά εξέρχεται από το περιορισμό που συνδέεται με τον Covid-19, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 και εξαπλώθηκε αυτό το χειμώνα. Μεταξύ των σημείων επαναλειτουργίας της κινεζικής αγοράς την άνοιξη του 2020, είναι ότι οι πωλητές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών σημειώνουν, συχνά μέσω τηλεπικοινωνίας την επανάληψη αιτημάτων προσφοράς και δειγμάτων οίνων από τους Ασιάτες διανομείς και εισαγωγείς.

Ενημέρωση για εκδηλώσεις και για εκδηλώσεις ακυρωμένες ή αναβληθείσες

Το πρώτο σημάδι αναζωπύρωσης συνοδεύεται από την ανακοίνωση της ημερομηνίας αναβολής της μεγαλύτερης κινεζικής έκθεσης για κρασί και φαγητό: την έκθεση της Chengdu για αλκοολούχα ποτά (Chengdu Tang Jiu Hui ή την Κίνα Food and Drinks Fair). Αρχικά η έκθεση είχε προγραμματιστεί για τις 26-28 Μαρτίου, ενώ η εκδήλωση συγκαταλέγεται στις πρώτες εκθέσεις που μεταφέρθηκαν από τους διοργανωτές τους λόγω της επιδημίας κορονοϊού. Περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες αναμένουν οι 4.000 εκθέτες αυτής της έκθεσης η οποία θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Chengdu (Sichuan). Σε μια περίοδο ύφεσης της επιδημίας του κορονοϊού, «είναι το πρώτο σημαντικό γεγονός που εγκρίθηκε να πραγματοποιηθεί τον Μάιο» υπογραμμίζει το South China Morning Post, το οποίο αναφέρει ότι οι Κινέζοι επαγγελματίες ετοιμάζονται για γεγονός λιγότερο ελκυστικό από το συνηθισμένο.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η κατάσταση αναστράφηκε από ένα παγκοσμιοποιημένο παιχνίδι συγκοινωνούντων δοχείων. Ενώ στις αρχές του έτους οι Ασιάτες επισκέπτες στις δυτικές εμπορικές εκθέσεις ανησυχούσαν τους ευρωπαίους εκθέτες, τώρα είναι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί εκθέτες που είναι πιθανό να προκαλέσουν ανησυχία στους κινέζους αγοραστές. Άλλωστε οι πρώτες εμπορικές κινήσεις δεν είναι ακόμη ένα σημάδι επιστροφής στο φυσιολογικό.

Πώς αντιδρούν η ισπανική και η ιταλική βιομηχανία στην επιδημία του κορονοϊού;

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Στην Ιταλία, όπως και στην Ισπανία, ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα υπάρχοντα συστήματα και τα έκτακτα μέτρα.

Στις δύο ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται περισσότερο από τον κοροναϊό σήμερα, ο αμπελοοινικός τομέας απαιτεί έκτακτα μέτρα που θα βοηθήσουν τα οινοποιεία. Οι Ιταλοί επίσης αντιδρούν προσπαθώντας να υποστηρίξουν τις πωλήσεις κρασιού.
Ο Υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση της Castille-La Manche, Francisco Martinez Arroyo, ζήτησε από το κράτος «μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταχείριση και τη διαχείριση της βοήθειας» προς τους αγρότες στο πολύ σοβαρό πλαίσιο που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Ο κλάδος ζητεί ειδικότερα να επεκταθούν οι προθεσμίες που ισχύουν . Ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να επεκταθεί η ισχύς των Αδειών φύτευσης που λήγουν το 2020 όπως και η αναφύτευση που πραγματοποιείται μετά το 2016 ,βάσει των δικαιωμάτων φύτευσης. Ο υπουργός ζήτησε επίσης να επιταχυνθεί η επιστροφή του ΦΠΑ στους συνεταιρισμούς γεωργικών ειδών διατροφής, ο οποίος εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Στην Ιταλία, ολόκληρος ο κρατικός αμπελοοινικός τομέας απευθύνθηκε με κοινή επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας Teresa Bellanova. «Αυτό που επιβάρυνε την εσωτερική αγορά ήταν το αναγκαστικό κλείσιμο εστιατορίων και μπαρ, το οποίο έχει εξαπλωθεί και στο εξωτερικό όπου παρατηρούμε αύξηση των ακυρώσεων [των παραγγελιών] εξαιτίας δυσκολιών διοικητικής μέριμνας, παραπληροφόρησης, εργαλειοποίησης του κορονοϊού και αθέμιτου ανταγωνισμού με μια συκοφαντική εκστρατεία για τα ιταλικά προϊόντα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Coldiretti Ettore Prandini σε μια επιστολή προς τον Ιταλό πρωθυπουργό. «Πρέπει να αποκατασταθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στο σήμα «Made in Italy»».

Όπως και στην Ισπανία, οι Ιταλοί επαγγελματίες ζητούν περισσότερη ευελιξία στα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αδειών φύτευσης, αναδιάρθρωσης αμπελώνων, επενδύσεων και προώθησης. Απαιτούν ένα «Στρατηγικό σχέδιο στήριξης των εθνικών εξαγωγών οίνου», δομημένο σε τομεακές αποστολές, σχέδια επικοινωνίας στις πιο δεκτικές διεθνείς αγορές, έκτακτα μέτρα προώθησης για τη στήριξη της ζήτησης για κρασί, τόσο σε εθνικό όσο και σε εθνικό επίπεδο στο εξωτερικό, καθώς και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων και στον εξορθολογισμό της γραφειοκρατίας. Η πρώτη χώρα παραγωγής κρασιού στον κόσμο, η Ιταλία – εκτιμά για τον εθνικό αμπελοοινικό της τομέα ότι – «πρέπει να γίνει φορέας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση ενός έκτακτου σχεδίου στήριξης για τον στρατηγικό τομέα που είναι ο οίνος …»

Ταυτόχρονα, έχει ανακοινωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Έκθεση της Vinitaly δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος και θα αναβληθεί μέχρι το 2021 (18-21 Απριλίου). Σε μια προσπάθεια να αντισταθμισθεί αυτή η απουσία, ο διευθυντής της Veronafiere, Giovanni Mantovani, δήλωσε ότι οι διοργανωτές θα επικεντρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους στη στήριξη των δραστηριοτήτων των ιταλικών εταιρειών στις αγορές. «Μέχρι την τελευταία στιγμή, συνεχίσαμε να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να γίνει τον Ιούνιο. Αλλά η κρίση στην υγεία έχει σαφώς επιδεινωθεί και αυτό που φαινόταν κάποτε εφικτό δεν είναι πια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σκεφτόμαστε να διαθέσουμε στον κλάδο ένα νέο σύστημα προώθησης, δηλαδή να εξετάσουμε τη δημιουργία ενός καινοτόμου γεγονότος το επόμενο φθινόπωρο στην υπηρεσία των επιχειρήσεων «. Άλλες επίσης πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί: η Unione Italiana Vini προχώρησε σε μια από τις πρωτοβουλίες για τα κοινωνικά δίκτυα – #aprounbuonvino – προκειμένου να μεταδώσει πολλά μηνύματα σχετικά με τον βασικό ρόλο του κρασιού στον ιταλικό πολιτισμό και να ενθαρρύνει τους Ιταλούς να υποστηρίξουν τον τομέα συνεχίζοντας να πίνουν κρασί.

ΠΟΠ Νεμέα

eGREEKwine – Μαθαίνουμε για τον ελληνικό αμπελώνα από το σπίτι μας μέσα από τη νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου

Σε μια περίοδο όπου «μένουμε σπίτι» και η ανάγκη για δημιουργική ενασχόληση, είναι πιο έντονη από ποτέ, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στους αμπελώνες ανά την Ελλάδα μέσα από την πλατφόρμα eGREEKwine. 

Μέσα από μία σειρά σύντομων και διασκεδαστικών βίντεο, ο Master of Wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης θα παρουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες όλες τις αμπελοοινικές περιοχές της χώρας, δίνοντας βασικές πληροφορίες για τον τόπο, τις ποικιλίες αμπέλου και τα στυλ κρασιών που αυτές παράγουν. Κάθε βίντεο θα λειτουργεί ως μία ιδιότυπη πλατφόρμα e-learning με χρήσιμες πληροφορίες για το ελληνικό κρασί και τη γεωγραφία του.

Στόχος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου είναι το eGREEKwine να ανοίξει ένα διαδικτυακό παράθυρο γνώσης καθιστώντας το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί ακόμη πιο προσιτό.

«Ελπίζουμε οι οινόφιλοι να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία μας και να μοιραστούν τις ιστορίες μας διαδικτυακά», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Γιώργος Σκούρας. «Σίγουρα ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW θα είναι απολαυστικός ξεναγός σε αυτό το ταξίδι και θα ανοίξει την όρεξη σε πολλούς για ένα ποτήρι κρασί! Χωρίς όμως να ξεπερνάμε το μέτρο: η υπεύθυνη κατανάλωση ήταν και παραμένει στην καρδιά της κουλτούρας που θέλουμε να συνοδεύει το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί».

«Στο W.S.P.C. είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου», δήλωσε ο κ. Λαζαράκης. «Άλλωστε η γνωστική και εμπειρική καλλιέργεια γνώσης για το κρασί και η δια βίου μάθηση είναι αυτό που κάνουμε εδώ και 16 χρόνια, έχοντας παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το HESTIA Advanced Certificate, το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνώς αφιερωμένο στο Επώνυμο Ελληνικό Κρασί.

Με την εμπειρία του HESTIA και τη νέα πρωτοβουλία του eGREEKwine σε μια εποχή που “μένουμε σπίτι”, ενώνουμε όλες τις τελείες. Τα βίντεο θα γυρίζονται στην εστία μας, δηλαδή στις εγκαταστάσεις του W.S.P.C., και θα φτάνουν στις… εστίες των οινόφιλων μέσω των social media. Σε κάθε βίντεο θα μιλάμε για την τυπικότητα μιας περιοχής για να μπορούμε στη συνέχεια να αναγνωρίσουμε την εξαίρεση, την καινοτομία, την εξέλιξη».

Η καμπάνια του eGREEKwine βγαίνει στον διαδικτυακό αέρα την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 στο Κανάλι YouTube του Σ.Ε.Ο. Δείτε ήδη το πρώτο εισαγωγικό βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=JEyAmV7VCw0

Τα βίντεο είναι παραγωγή της σχολής κρασιού W.S.P.C. και θα είναι διαθέσιμα μέσα από το κανάλι YouTube του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα του Οινοράματος, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση ελληνικού κρασιού στον κόσμο.

Επίσημα hashtags

#eGREEKwine

#menoumespiti

#wineinmoderation

#drinkgreekwine

#greekwinefederation

#wspc #oenorama

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού

Πήγη: Υπουργείο οικονομίκων

Παρατίθεται στη συνέχεια ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περί τις 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο εργαζομένους και μηνιαίο τζίρο περί τα 6,5 δισ. ευρώ.

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
0130 Πολλαπλασιασμός των φυτών
0311 Θαλάσσια αλιεία
0312 Αλιεία γλυκών υδάτων
0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
0322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
1083 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
1085 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
1101 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
1105 Ζυθοποιία
1310 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
1320 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
1391 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
1392 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
1393 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
1394 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
1395 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
1399 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
1411 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
1414 Κατασκευή εσωρούχων
1419 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
1420 Κατασκευή γούνινων ειδών
1431 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
1439 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
1511 Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
1512 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
1520 Κατασκευή υποδημάτων
1712 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
1721 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
1723 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
1811 Εκτύπωση εφημερίδων
1812 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
1814 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
3101 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
3102 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103 Κατασκευή στρωμάτων
3109 Κατασκευή άλλων επίπλων
3212 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
3213 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230 Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
3313 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
3314 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
4511 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
4519 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
4532 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4540 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
4615 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
4616 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
4618 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
4619 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
4634 Χονδρικό εμπόριο ποτών
4637 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
4639 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
4641 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
4643 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
4648 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
4664 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
4719 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από ειδη ψιλικών 47.19.10.01 και περίπτερα 47.19.10.02
4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932 Εκμετάλλευση ταξί
4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5224 Διακίνηση φορτίων
5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811 Έκδοση βιβλίων
5812 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813 Έκδοση εφημερίδων
5814 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
5819 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
6391 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6910 Νομικές δραστηριότητες
7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
7211 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
7219 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
7220 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
7311 Διαφημιστικά γραφεία
7312 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
7733 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
7810 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού
7820 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού
7830 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες
7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
8030 Δραστηριότητες έρευνας
8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8292 Δραστηριότητες συσκευασίας
8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
8423 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
8510 Προσχολική εκπαίδευση
8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552 Πολιτιστική εκπαίδευση
8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
8810 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
9001 Τέχνες του θεάματος
9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003 Καλλιτεχνική δημιουργία
9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
9102 Δραστηριότητες μουσείων
9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
9512 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
9523 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
9524 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
9525 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
9529 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
461112 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
461712 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019 Aλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
46111902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46111926 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
46171124  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
46171125 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτώ
47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
52212901 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
52212902 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94991602 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
96091902 Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96091905 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907 Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)
96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος

Επιστολές φορέων για στήριξη του αμπελοοινικού κλάδου λόγω του covid 19

Το ιδιαίτερο πλήγμα που υφίσταται ο οινικός κλάδος από την κρίση λόγω του covid 19, με το κλείσιμο των χώρων εστίασης και την διακοπή των εξαγωγών, καθιστά αυτονόητη τη συμπερίληψη και των οινοποιητικών επιχειρήσεων στο πακέτο μέτρων  στήριξης για τους κλάδους που πλήττονται. Ήδη, ενόψει του 2ου πακέτου μέτρων (18/3), με επιστολές τους προς τους αρμόδιους υπουργούς ο ΣΕΟ και η ΚΕΟΣΟΕ ζήτησαν την αναστολή φορολογικών, δανειακών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του νέου ιού.

Δείτε τις επιστολές:

ΣΕΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ COVID 19

ΚΕΟΣΟΕ 17-3-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑΣ

ΚΕΟΣΟΕ 17-3-2020 AΑΔΕ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑΣ

Κάποιες σκέψεις για την κλωνική επιλογή και την ανάδειξη των γηγενών μας ποικιλιών

από τη Δρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου

Ασχολήθηκα με την κλωνική επιλογή από το 1989, όταν ξεκίνησα την καριέρα ως γεωπόνος του Διεπαγγελματικού Συνδέσμου οίνων Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα». Τότε σε συνεργασία με το εργαστήριο Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και την Μπουτάρης Οινοποιητική δουλέψαμε ώστε να αναδειχθούν οι πρώτοι κλώνοι του Ξινόμαυρου. Στη συνέχεια, αφού η Διεπαγγελματική οργάνωση σταμάτησε τη λειτουργία της και επιστρέφοντας από την μετεκπαίδευσή μου στη Γαλλία εργάστηκα στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ ως υπεύθυνη της κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, αλλά και της διάσωσης και ανάδειξης άγνωστων, οινικά, γηγενών ποικιλιών.

Η έλλειψη πρωτόκολλου κλωνικής επιλογής μας ανάγκασε τότε να φτιάξουμε ένα δικό μας, βασισμένο στο αντίστοιχο γαλλικό και ιταλικό, προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες, το οποίο, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, είχαμε καταθέσει στο τότε υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας τη δημιουργία ενός εθνικού πρωτόκολλου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της κλωνικής επιλογής και να αναγνωριστεί η δουλειά που είχε γίνει μέχρι τότε.

Ημουνα νια και γέρασα….
Η έλλειψη πρωτόκολλου ανάγκασε τα φυτώρια που ένιωθαν αυτήν την ανάγκη της ελληνικής οινοπαραγωγής να καταφύγουν σε συνεργάτες τους στο εξωτερικό (Γαλλία, Ιταλία), ώστε να αναγνωριστεί η δουλειά που είχαν ξεκινήσει χρόνια πριν, και να εγγραφούν έτσι οι βασικές μας ποικιλίες και οι πρώτοι κλώνοι τους στους εθνικούς καταλόγους των χωρών αυτών και στη συνέχεια να εισαχθούν ως υλικό με το πολυπόθητο μπλε καρτελάκι (πιστοποιημένο υλικό).

Και ερχόμαστε τώρα, το 2020 ενόψη της συζήτησης για το εθνικό πρωτόκολλο κλωνικής επιλογής να «μαλώνουμε» μεταξύ μας για το ποιος έχει δίκαιο στις παρατηρήσεις του πάνω σ’ αυτό. Προφανώς ο κάθε εμπλεκόμενος, ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία βλέπει το θέμα και ανάλογα με το αντικείμενο με το οποίο έχει δουλέψει, βλέπει τις αδυναμίες του προτεινόμενου πρωτόκολλου και προσπαθεί για το καλύτερο.

Είναι σίγουρο ότι έχουμε καθυστερήσει. Είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε άμεσα πιστοποιημένο υλικό των ποικιλιών μας για τις νέες φυτεύσεις μας. Και το υλικό αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη βγει μέσα από τη διαδικασία της κλωνικής επιλογής, που όμως προϋποθέτει «βελτιωμένα αγρονομικά και οινικά χαρακτηριστικά» ή έστω «γνωστά αγρονομικά και οινικά χαρακτηριστικά» για τον υποψήφιο κλώνο, αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της δημιουργίας ενός κλώνου.

Οτιδήποτε άλλο που προϋποθέτει μόνο φυτουγεία και γενετική ταυτότητα, είναι ποικιλία, ακόμα και αν προέρχεται από ένα αρχικό φυτό. Η de facto εγγραφή του ως πρώτου κλώνου, με τους επόμενους να συγκρίνονται με αυτόν αναιρεί όλη τη διαδικασία και τη φιλοσοφία της δημιουργίας του πρωτόκολλου, πάντα κατά την άποψή μου.
Άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό ως ενδιάμεσο στάδιο για την εγκατάσταση νέων αμπελώνων (υγιές και ταυτοποιημένο υλικό) και η εγγραφή του ως κλώνου να γίνει όταν παρουσιαστούν τα αγρονομικά και οινικά του χαρακτηριστικά.

Καθυστερήσαμε τόσα χρόνια, λίγο παραπάνω, αλλά δουλεύοντας σωστά, δε νομίζω ότι είναι τραγικό. Εάν παράλληλα δοθεί και άδεια κυκλοφορίας αυτού του πρώτου υλικού ως υγιούς και ταυτοποημένου, αλλά όχι ως κλώνου, θα υπάρχει γενετικό υλικό καθαρό για την εγκατάσταση νέων αμπελώνων που είναι και η άμεση προτεραιότητα και σε μερικά χρόνια θα υπάρχουν και οι πρώτοι κλώνοι. Γιατί η δουλειά που έχουν ήδη κάνει τα ιδιωτικα φυτώρια, είναι κρίμα να μην αναγνωριστεί. Εκεί θα φανεί και ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την κλωνική επιλογή και την καλλιέργεια κλώνων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον πληθυσμό της ποικιλίας (που είναι μία διαρκής και επίπονη διαδικασία) και ποιος κοιτά «να αρπάξει ότι μπορεί στα γρήγορα», εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα που θα του δοθεί αυτή τη στιγμή με το πρωτόκολλο ως έχει, να πουλά «πιστοποιημένο υλικό-κλώνο». Και να μην ξανασχοληθεί με το θέμα.
Αντιλαμβανόμαστε νομίζω το ρίσκο του περιορισμού του γενετικού μας υλικού!

Όσοι έχουν δουλέψει με την ανάδειξη και τη διάσωση των ποικιλιών αντιμετώπιζαν πάντα το πρόβλημα της σύγκρισης μιας ποικιλίας που εντοπίζονταν στους αμπελώνες με αυτήν που υπήρχε στις συλλογές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η σύγκριση του υλικού τόσο μεταξύ των συλλογών όσο και με αυτό του τόπου καλλιέργειας της ποικιλίας, ήταν ανέφικτη ή οδηγούσε σε επισφαλή συμπεράσματα και κατέληγε πάντα στο «είναι αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση του θέματος». Όσοι έχουν διαβάσει επιστημονικά άρθρα για τη γενετική ταυτοποίηση των ελληνικών ποικιλιών, θα το έχουν ήδη διαπιστώσει.

Για να μην συνεχίσει ή γίνει και χειρότερη η κατάσταση αυτή, θεωρώ σκόπιμο όσοι ασχολούνται με το θέμα και κυρίως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα να συμφωνήσουν στο ποια θα είναι η συλλογή αναφοράς και να δουλέψουν ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση του υλικού αυτού (όλα τα φυτά μιας ποικιλίας στη συλλογή να προέρχονται από ένα αρχικό φυτό και αυτό να έχει ταυτοποιηθεί ως ποικιλία. Με το υλικό αυτό θα συγκρίνονται από δω και πέρα όλες οι ποικιλίες, οι παραλλαγές και οι κλώνοι τους).

Αυτό για μένα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει στο πρόγραμμα « Δρόμοι της Αμπέλου» και μετά να ακολουθήσει η προσπάθεια γενετικής ταυτοποίησης και αξιοποίησης των γνωστών και άγνωστων ποικιλιών, γιατί πάντα θα υπάρχει το πρόβλημα «με τι συγκρίνω γενετικά την άγνωστη ποικιλία που βλέπω στον αμπελώνα». Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν για τα όσα σημαντικά θεωρώ ότι έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα, νομίζω ότι χάθηκε μια ευκαιρία να μην επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν κατά το παρελθόν με το Greek data base! Εύχομαι να κάνω λάθος!