Έντονη δυσαρέσκεια της ΚΕΟΣΟΕ για το μέτρο της απόσταξης κρίσης

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΟΣΟΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση για τις αποφάσεις του ΥπΑΑΤρ που αφορούν την λήψη έκτακτων μέτρων στον αμπελοοινικό κλάδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 .

Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει την πλήρη απογοήτευσή του, για την ανεπαρκή χρηματοδότηση του μεταποιητικού τομέα, μέσω των πρόσφατων μέτρων που ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για την απουσία παντελούς στήριξης του πρωτογενούς τομέα του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας, ο οποίος πλήττεται εδώ και ενάμισι χρόνο, συνεπεία κυρίως των απαγορεύσεων στην εστίαση και τον τουρισμό.

Η ΚΕΟΣΟΕ από τον Δεκέμβριο του 2020, υπέβαλλε τεκμηριωμένες προτάσεις για την διαφοροποίηση του μέτρου της Απόσταξης Κρίσης, αλλά και για τα υπόλοιπα μέτρα. Η Απόσταξη κρίσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία  για την αποσυμφόρηση των μεγάλων πλεονασμάτων οίνου και η ΚΕΟΣΟΕ πρότεινε την διαφοροποίηση των τιμών απόσταξης, ώστε τα οινοποιεία που κατέβαλλαν αξιοπρεπείς τιμές σταφυλιών με σκοπό τη στήριξη των αμπελουργών, να αποστάξουν με υψηλότερες τιμές τους πλεονάζοντες οίνους τους.

Αντ’ αυτού το ΥπΑΑΤρ ανακοίνωσε προϋπολογισμό για την  Απόσταξη κρίσης κατά 64% μικρότερο από πέρυσι και όχι μόνο δεν διαφοροποίησε τις τιμές απόσταξης, αλλά τις   μείωσε κατά 12,5%  για τους οίνους χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, ορίζοντας ταυτόχρονα χαμηλό ανώτατο όγκο στους οίνους προς απόσταξη ανά οινοποιείο  (800tn). Με την απόφαση αυτή το ΥπΑΑΤρ ευνοεί σκανδαλωδώς  οινοποιεία που καταλήστεψαν το 2020 τους αμπελουργούς με τις εξευτελιστικές τιμές που κατέβαλλαν, οι οποίες  σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώθηκαν στα 0,13 €/kg σταφυλιού.

Οι αποφάσεις  αυτές  λειτουργούν  τιμωρητικά για τα συνεταιριστικά οινοποιεία τα οποία  στήριξαν τους αμπελουργούς με  αξιοπρεπείς τιμές, αφού  με τις τιμές απόσταξης οίνων που αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ, οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποστάξουν μόνο με ζημιά.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιδράσεις και στον επερχόμενο τρυγητό, αφού οι συνεταιρισμοί με γεμάτες δεξαμενές και με δυσκολίες στην αγορά λόγω των υψηλών τιμών που κατέβαλλαν, αδυνατούν να επιτελέσουν τον πρωταρχικό τους ρόλο, που είναι η οικονομική στήριξη των μελών τους.

Χωρίς απάντηση έμειναν και οι εκκλήσεις της ΚΕΟΣΟΕ για οικονομική στήριξη των αμπελουργών, είτε μέσω του Μέτρου 21 του ΠΑΑ ,είτε μέσω της χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η στήριξη των αμπελουργών είναι επιτακτική και σήμερα, αφού το χαμηλό επίπεδο τιμών του 2020, δεν τους διασφάλισε  εισόδημα τέτοιο που  ούτε τις καλλιεργητικές  φροντίδες μπόρεσαν να χρηματοδοτήσουν  ,αλλά  και επειδή τίποτα μέχρι σήμερα δεν προοιωνίζει την αλλαγή προς το καλύτερο, των παραγόντων  που επηρεάζουν τον επερχόμενο τρυγητό.

Είναι αδιανόητο άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που δεν έχουν πληγεί άμεσα, να χρηματοδοτούνται αφειδώς και ο γεωργικός τομέας και ειδικά η αμπελοκαλλιέργεια οινοσταφύλων, να μένει από επιλογή αβοήθητη, ενώ συνεχίζει να πλήττεται, από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Τέλος αναπάντητες έμειναν και οι εκκλήσεις της ΚΕΟΣΟΕ για χαμηλότοκη χρηματοδότηση του κλάδου, ώστε τα οινοποιεία να μπορέσουν να παραλάβουν την επερχόμενη παραγωγή. Το ίδιο ισχύει και για το Μέτρο της Αποθεματοποίησης οίνων, μέτρο που είναι πλέον ανέφικτο να χρηματοδοτηθεί ,με δεδομένο τον ισχνό προϋπολογισμό ,που ανακοινώθηκε για τον αμπελοοινικό τομέα.

Εν κατακλείδι  τα 9.000.000 € που διατίθενται για Απόσταξη Κρίσης και τα 1.500.000 €  που διετέθησαν για Πράσινο Τρύγο, αποτελούν ασπιρίνες για τον κλάδο ,ο οποίος τελικά χρηματοδότησε τα εν λόγω έκτακτα μέτρα .Ουσιαστικά τα 10.500.000€ που διατίθενται  ,εκταμιεύθηκαν από τους  εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που δικαιούται ο κλάδος  μέσω του Εθνικού του Φακέλου για άλλα αναπτυξιακά μέτρα (Αναδιάρθρωση, Προώθηση, Επενδύσεις) ,από τα οποία παραιτήθηκε, ώστε να διευκολύνει το ΥπΑΑΤρ.

Το υπουργείο  όφειλε και οφείλει να διαθέσει έκτακτους  πόρους  από τον κρατικό προϋπολογισμό ,χρηματοδοτώντας και με εθνικούς πόρους τον αμπελοοινικό τομέα όπως προβλέπει και επιτρέπει  ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός ,αφού αυτή ήταν και η προϋπόθεση παραίτησης από ήδη εγκεκριμένα και συμβασιοποιημένα μέτρα  φορέων  του κλάδου και ιδιαίτερα της ΕΔΟΑΟ .

            Έστω και την ύστατη στιγμή ένα σχεδόν μήνα πριν τον τρυγητό , καλούμε τον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, να παρέμβει και να στηρίξει ένα τομέα που αποτελεί τον καλλίτερο πρεσβευτή της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας της χώρας στο εξωτερικό.

Συντονισμένη αντίδραση του κλάδου τροφίμων στην υποβάθμιση της μεσογειακής διατροφής

Την κοινή δράση τους για την υιοθέτηση συστήματος πραγματικής ενημέρωσης της διατροφικής ποιότητας των καταναλωτών και την μη εφαρμογή του συστήματος παραπλανητικής αξιολόγησης – NUTRI-Scoreαποφάσισαν δεκάδες σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων τροφίμων, με συντονιστή το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
Σε διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο χθες, αποφασίστηκε η από κοινού χάραξη συντονισμένων παρεμβάσεων τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο με τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις εφαρμογής του NUTRI- Score στην προαγωγή ορθών διατροφικών προτύπων αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των παραγωγών τροφίμων.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Β.Ε.Α Ιωάννης Μάνος, «Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αξιολόγησης υποβαθμίζει πολλά εξαιρετικά προϊόντα της Μεσογειακής Διατροφής, αδικεί τα φυσικής προέλευσης μονοσυστατικά προϊόντα (ελιά/ελαιόλαδο), τα οποία μη επιδεχόμενα επεξεργασίας στη σύστασή τους δεν λαμβάνουν υψηλότερη σήμανση. Αντίθετα πριμοδοτεί τα επεξεργασμένα, πολυσυστατικά τρόφιμα, με “συνταγές” ευκολότερα παραμετροποιήσιμες, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη ενημέρωση για το διατροφικό προφίλ προϊόντων που έχουν προωθηθεί εντός και εκτός ΕΕ, ως βασικά συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής».

Ο κ. Μάνος διευκρίνισε, ότι «η εξαίρεση κατηγοριών προϊόντων, όπως ΠΟΠ, παραδοσιακά κ.α., δεν είναι λύση, καθώς σε δεύτερη φάση και εφόσον θα έχει εδραιωθεί το Nutri-Score οι καταναλωτές θα τα αποφεύγουν.   Το προτεινόμενο από συγκεκριμένες χώρες και φορείς σύστημα, κατηγοριοποιεί τα τρόφιμα σε 5 κατηγορίες, με μία απλουστευτική, αλγοριθμική μέθοδο, μη λαμβάνοντας υπόψη την ποσοτική συμμετοχή του κάθε τρόφιμου στην ημερήσια πρόσληψη συνολικά, αλλά ούτε και στην συχνότητα κατανάλωσης σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Με τον τρόπο αυτό, τρόφιμα τα οποία παραδοσιακά καταναλώνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα ή και καθημερινά σε μικρές ποσότητες, μπορεί να ενοχοποιούνται με χαμηλότερο score, ενώ άλλα, καθημερινής κατανάλωσης και μετά από υπερεπεξεργασία, να επισημαίνονται ως υγιεινότερα» καταλήγει ο Γενικός Γραμματέας του Β.Ε.Α.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος Μιχάλης Μούσιος επισήμανε ότι το Nutri-Score υποβαθμίζει τα παραδοσιακά προϊόντα και ενοχοποιεί την μεσογειακή διατροφή, κατατάσσοντας για παράδειγμα το ελαιόλαδο, στην κατηγορία Γ, μαζί με την ketchup.  Μάλιστα ο κ. Μούσιος τόνισε ότι στόχος των πολυεθνικών είναι να αφαιρεθεί ο τζίρος των 7-8 δισ. Ευρώ, από παραδοσιακά καταστήματα, μέσω της υιοθέτησης ενός στημένου αλγόριθμου.  Είναι απαραίτητο, όπως είπε, να επιδιωχθεί η μέγιστη συναίνεση και των καταναλωτικών οργανώσεων, προκειμένου είτε να μην υιοθετηθεί το νέο σύστημα.

Την δυσκολία του εγχειρήματος ακύρωσης του συστήματος Nutri- Score, μετά την αποδοχή του από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, τόνισε η κα Χριστίνα Παπανικολάου Ιατρός Βιοπαθολόγος, πρ. Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Καταναλωτή και πρ. Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επισημαίνοντας ότι πρέπει συντονισμένα να υιοθετηθεί μια ενιαία γραμμή επιστημονικά τεκμηριωμένη και επιδιωχθούν συμμαχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο χημικός τροφίμων και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Τζώρτζης Μπόσκου, αφού παρουσίασε αναλυτικά όλα τα γνωστά συστήματα διατροφικής αξιολόγησης, επισήμανε, ότι το προωθούμενο σύστημα, υπολογίζει τη διατροφική αξία, στα 100 γραμμάρια και όχι ανά μερίδα ή ποσοστό ημερήσιας κάλυψης αναγκών, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως συστατικά για την παρασκευή άλλων τροφίμων. Ο κ. Μπόσκου υπογράμμισε ότι «Με την υιοθέτηση σχημάτων και χρωμάτων οδηγούμαστε σε διατροφικό ρατσισμό, κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, επισήμανε ότι έχουν ήδη εκπονηθεί επιστημονικές μελέτες και έχουν σταλεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Γεωργίας σχετικά με το ελαιόλαδο και την κατάταξη του στο σύστημα επισήμανσης τροφίμων Nutri-Score. Ο Σύνδεσμος ζητάει την ένταξη του ελαιολάδου, στην κατηγορία Α και είναι υπέρ της συντονισμένης αντίδρασης, για την μη εφαρμογή της συγκεκριμένης κλίμακας . Προτείνει επίσης, την διεξαγωγή έρευνας, για τον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών, των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Μανώλης Καρπαδάκης, ανέφερε ότι οι φορείς που έχουν προϊόντα φυσικής προέλευσης ή μονοσυστατικά θα πρέπει να ενημερωθούν για το σύστημα Nutri-Score και να συνταχθούν με τις ενέργειες τροποποίησης ή μη εφαρμογής του προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιαιτερότητά τους.  Ο κ. Καρπαδάκης τόνισε ότι μόνο μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση θα αποδεχθεί η ΕΕ να υπάρξουν εξαιρέσεις από το σύστημα, καθώς οι περισσότερες χώρες το εφαρμόζουν ήδη στα περισσότερα προϊόντα τους.

Ο πρόεδρος από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) Χρήστος Αποστολόπουλος, τάχθηκε κατά της εφαρμογής χρωμάτων στα προϊόντα και υπέρ της σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. Στο νέο σύστημα κατηγοριοποίησης δεν έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικοί παράγοντες, όπως η ευχαρίστηση, η απορρόφηση των συστατικών, η σωματική δραστηριότητα του καταναλωτή κ.α., οι οποίοι επηρεάζουν την ποσότητα της κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών.
Τον κίνδυνο κατηγοριοποίησης στο «κόκκινο» χιλιάδων προϊόντων με αποτέλεσμα την αποφυγή τους από τους καταναλωτές έθεσε επί τάπητος ο Πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος Ιωάννης Λαγός, αναφέροντας ότι επιχειρήσεις και εξαγωγείς ελληνικών προϊόντων κάνουν χρήση ήδη του Nutri-Score, ενώ δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ο κ. Λαγός τόνισε ότι είναι απαραίτητο να εκπροσωπηθούν παραγωγικοί φορείς στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Γεωργίας.

Την ανάγκη υιοθέτησης εθνικής στρατηγικής και συντονισμένων δράσεων των παραγωγικών φορέων τόνισε ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού Γεώργιος Πίττας, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί το νέο σύστημα θα πρέπει να μπει στη σωστή βάση προκειμένου να μην θίγονται τα ελληνικά προϊόντα, όπως το μέλι, και ότι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι καταναλωτές για το ακατάλληλο σύστημα διαβάθμισης του Nutri- Score. Μάλιστα τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης άλλης κλίμακας αξιολόγησης των προϊόντων.

Υπέρ της ενιαίας συντονισμένης και όχι αποσπασματικής προσπάθειας, τάχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Μέλος Δ.Ε. ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων & CEO PELOPAC Α.Ε, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει οποιαδήποτε ενέργεια να περιοριστεί στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σε μεμονωμένες εξαιρέσεις προϊόντων».

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Β.Ε.Α. κ. Στ. Κομνηνός, επισήμανε, ότι υπέρτατος σκοπός, είναι η ορθή διατροφή των πολιτών, που θα στηρίζεται σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης και όχι μονομερούς ενημέρωσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, παραγωγοί, διατροφολόγοι και καταναλωτικές οργανώσεις, οφείλουν να συνεργαστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την δημιουργία μιας νέας διατροφικής στρατηγικής.

 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ H ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1903/194939/22.9.2021 (ΦΕΚ Β 3275/23.7.2021), καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της Απόσταξης κρίσης για το 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, όπως είχε προαναγγείλει η ΚΕΟΣΟΕ, κάθε οινοποιείο δύναται να αποστάξει έως 8.000 hl  oίνου (800 tn), με ηλεκτρονικό αίτημα που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από 23 έως 29 Ιουλίου 2021.

Παρά την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της ΚΕΟΣΟΕ προς το Υπ.Α.Α.Τρ για την αναγκαιότητα διαφοροποίησης των τιμών για την Απόσταξη κρίσης ανάλογα με τις καταβληθείσες τιμές στα προσκομιζόμενα σταφύλια, οι τιμές οίνων για απόσταξη όχι μόνο δεν διαφοροποιήθηκαν, αλλά αντίθετα μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να ωφελούνται μόνο  όσοι κατέβαλλαν χαμηλές τιμές σταφυλιών το 2020. Έτσι οι συνεταιρισμοί που υιοθέτησαν την πολιτική στήριξης των αμπελουργών με αξιοπρεπείς τιμές σταφυλιών το 2020, δεν έχουν κανένα κίνητρο να αποστάξουν, αφού οι τιμές απόσταξης δεν καλύπτουν ούτε το κόστος μεταποίησης των σταφυλιών σε οίνο.

Συγκεκριμένα για τους οίνους χωρίς Γεωγραφική ΄Ένδειξη το υπουργείο αποφάσισε να μειώσει τις τιμές κατά 12,5%, ευνοώντας τους οινοποιούς που αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές τη σταφυλική παραγωγή με αποτέλεσμα να εξωθούν τους αμπελουργούς στην εγκατάλειψη των αμπελουργικών τους εκμεταλλεύσεων. Όσον αφορά τις τιμές απόσταξης οίνων με ΠΟΠ , ΠΓΕ και γλυκών οίνων ,οι τιμές παραμένουν ίδιες με την περσυνή χρονιά.

Κατά τα άλλα εισάγονται επί πλέον κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν την παραληφθείσα παραγωγή, τα αποθέματα και τη μεταξύ τους σχέση.

Επίσης επιφέρονται αλλαγές στα συμφωνητικά με τον Αποσταγματοποιό αφού το κάθε συμφωνητικό θα αναφέρεται σε μια κατηγορία οίνου, σε ένα χρώμα και για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη σε έναν αλκοολικό βαθμό. Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να αποστάξει οίνο χωρίς ΓΕ λευκό 11% και λευκό 13% θα συνάψει δύο συμφωνητικά. Εάν θέλει να αποστάξει  ΠΓΕ λευκό και ΠΓΕ ερυθρό θα συνάψει άλλα δύο συμφωνητικά, δηλαδή συνολικά θα συνάψει  4 συμφωνητικά .

Κάθε συμφωνητικό με αυτόν τον τρόπο θα συνοδεύεται από το δικό του δελτίο ανάλυσης, για κάθε κατηγορία οίνου, χρώμα και για τους οίνους χωρίς ΓΕ για κάθε αλκοολικό βαθμό.

SOS από την ΕΔΟΑΟ, τα 9 εκ. ευρώ για την απόσταξη κρίσης δεν επαρκούν

Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι πλέον οι Έλληνες αμπελουργοί και οινοποιοί καθώς τα  πενιχρά κονδύλια της απόσταξης κρίσης, κι αυτά  «εκ των ενόντων» αφού το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από  τους πόρους των προγραμμάτων προβολής που θυσιάστηκαν, υπολείπονται κατά πολύ των απαιτουμένων για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου. Με δεδομένη μάλιστα την αρνητική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο από την πανδημία, την έλλειψη χρηματοδότησης και τις στρεβλώσεις από τον ΕΦΚ που επιβλήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, θεωρείται περίπου βέβαιο ότι θα υπάρξει αδυναμία εκτόνωσης του προβλήματος των πλεονασμάτων και απορρόφησης της φετινής παραγωγής, κι όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσει ο τρύγος.

Ήδη, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οίνου κ. Γιάννης Βογιατζής με επιστολή του στους συναρμόδιους υπουργούς, και η οποία κοινοποιήθηκε και στον πρωθυπουργό, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καλώντας την κυβέρνηση να  εξασφαλίσει κονδύλια ύψους 20 εκ. ευρώ  ώστε το μέτρο της απόσταξης να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να μπορέσει ο οινικός κλάδος να ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζει  επίσης , προς επίρρωση των θέσεων του κλάδου ότι τα 9 εκ.ευρώ της φετινής απόσταξης δεν επαρκούν, ότι πέρυσι η οινική αγορά κατάφερε να λειτουργήσει σχετικά ομαλά επειδή το αντίστοιχο κονδύλι που είχε διατεθεί ήταν 25 εκ.ευρώ.

Σημειώνεται ότι παρά τις διαβεβαιώσεις ότι  θα βρεθούν κονδύλια και από Εθνικούς πόρους, αυτό έως στιγμής δεν συνέβη και τελικά τα χρήματα της απόσταξης προέρχονται αποκλειστικά από τον φάκελο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (Ευρωπαϊκή και Εθνική συμμετοχή), και κυρίως από τα προγράμματα της προώθησης και της ενημέρωσης των οποίων οι δικαιούχοι παραιτήθηκαν. Μεταξύ αυτών και η ΕΔΟΑΟ , που προτάσσοντας την ανάγκη επιβίωσης του κλάδου αποφάσισε να παραιτηθεί των δύο εγκεκριμένων προγραμμάτων της, ένα για την Προβολή και προώθηση των οίνων σε Τρίτες Χώρες και ένα πληροφόρησης στα Κράτη Μέλη.

Χρυσό μετάλλιο για το Dianthos Boutari στον Concours Mondial de Bruxelles

Σπουδαία διάκριση απέσπασε το ροζέ κρασί της Νάουσας: Dianthos Boutari 2020 με τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό οίνου Concours Mondial de Bruxelles 2021 και την απόκτηση Χρυσού Μεταλλίου.

Το Dianthos Boutari 2020 διακρίθηκε ανάμεσα σε 10.000 ετικέτες από 46 χώρες και συγκέντρωσε το 5ο μετάλλιο στη συλλογή του. Η σοδειά του 2020 χαρακτηρίζεται για την έντονη φρεσκάδα, τη ζωηρή του οξύτητα και την απόλυτη αρμονία στο τελείωμά του. Πρόκειται για ένα υψηλών προδιαγραφών κρασί από επιλεγμένα αμπελοτεμάχια της Νάουσας και ένα από τα ελάχιστα ροζέ κρασιά από ξινόμαυρο της περιοχής.

O οινολόγος Βασίλης Γεωργίου αναφέρει για το εν λόγω κρασί: «Το 2014 αποφασίσαμε να αποδείξουμε τη δυνατότητα του Ξινόμαυρου να δώσει ένα premium ροζέ από τα αμπελοτόπια της Νάουσας. Σε μία αμπελουργική ζώνη που φημίζεται για τα γεμάτα και πληθωρικά ερυθρά κρασιά, δουλέψαμε με μεγάλη ακρίβεια και επιμονή στο να απομονώσουμε τα αμπελοτεμάχια που με την κατάλληλη οινολογική διαχείριση θα έδιναν ένα εκλεπτυσμένο και αρωματικό ροζέ. Έτσι μετά από 4 χρόνια πειραματισμού, το 2018 γεννήθηκε το Dianthos. Σε κάθε τρύγο, μαθαίνεις και κάτι καινούριο. Στον επόμενο ξεκινάς από την αρχή. Στην αρχή σου φαίνεται βουνό, δύσβατο και αδύνατο να ανέβεις. Όμως κάθε μέρα κερδίζεις μία μάχη τη φορά και συνεχίζεις μέχρι να κατακτήσεις την κορυφή. Το 2020 ήταν ο τρύγος που φτάσαμε το κρασί Dianthos στην κορυφή!»

Ο Concours Mondial de Bruxelles, είναι ένας από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς οίνου παγκοσμίως. Φέτος πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο από 17 έως 27 Ιουνίου, όπου περισσότεροι από 300 διεθνείς κριτές συμμετείχαν και δοκίμασαν τα κρασιά του Διαγωνισμού.

 

 

#boutariwines                #dianthos                      #premiumrosewines

 

Πικέρμι, 20/7/2021

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΝΘΟΣ ROSE 2020

 

Ποικιλίες: 100% ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Εσοδεία: 2020
Περιοχή: Νάουσα
Χώρα: Ελλάδα
Ένδειξη: ΠΓΕ ΗΜΑΘΙΑ Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

 

Σχόλια Οινοποιού

Εμφάνιση: Ελαφρύ και ζωντανό ροζέ σαμπανιζέ προς σομόν χρώμα (τυπικό χρώμα για ροζέ από ξινόμαυρο)

Άρωμα: Έντονη φρεσκάδα που πλαισιώνεται από φρέσκα αρώματα φρούτων κυρίως ώριμης φράουλας, μικρών κόκκινων φρούτων και εξωτικά φρούτα όπως lychee.

Γεύση: Ζωηρό στην οξύτητα αλλά με απόλυτη αρμονία στο τέλος που αφήνει μια φρουτώδη επίγευση που διαρκεί.

Αρμονία γεύσεων: Ιδανικό για ασιατική κουζίνα, γαρίδες, όστρακα, αχινό και φρούτα της θάλασσας, ζυμαρικά και πίτσες, γαλοπούλα και λαχανικά ενώ συνδυάζεται πολύ ωραία με ψάρια του γλυκού νερού (σολομός, πέστροφα, χέλι κτλ) που είναι πολύ λιπαρά και πλούσια σε γεύση

Θερμοκρασία σερβιρίσματος: 12-14°C


Αναλυτικά στοιχεία

Αλκοόλη: 12.9%
Πτητική οξύτητα:   0,28 mg/lt acetic acid
Ολική οξύτητα:   5.6 gr/lt tartaric acid
pH: 3,29
Ζάχαρα:   1.3 gr/lt

ΠΟΠ Σαντορίνη

Διακρίσεις, των κρασιών της Santo Wines στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου του Decanter

Μεγάλες διακρίσεις, για άλλη μια φορά,  των κρασιών της Santo Wines στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου του Decanter, που είναι από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι βραβεύτηκαν και τα 10 κρασιά της Santo Wines που διαγωνίστηκαν, με τα 2 μάλιστα από  αυτά να αποσπούν χρυσό μετάλλιο.

Συγκεκριμένα, χρυσό  μετάλλιο πήραν το Νυχτέρι Reserve 2019 με βαθμολογία 95 και το Vinsanto 12 ετών Παλαίωσης  με βαθμολογία 96, ενώ αργυρό με βαθμολογία  άνω των 90 απέσπασαν 6 κρασιά (Ασύρτικο Βιολογικής Καλλιέργειας 2020, Ασύρτικο  Selection Cuvee  2019, Νυχτέρι 2019, Ασύρτικο Grand Reserve 2018, Μαυροτράγανο  2019, Vinsanto 2013) και άλλα 2 χάλκινο (Καμένη 2018, Αφρώδες Santo Brut 2017) με βαθμολογία 88.

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη βράβευση των 10 κρασιών της Santo Wines εξέφρασε ο πρόεδρος της Μάρκος Καφούρος, τονίζοντας ότι ο σταθερός προσανατολισμός του οινοποιητικού συνεταιρισμού της Σαντορίνης στην υψηλής ποιότητας οινική παραγωγή  έχει φέρει  αποτέλεσμα και πλέον τα κρασιά του αναγνωρίζονται διεθνώς ως ιδιαίτερες οινικές αξίες από τους ειδικούς του τομέα αλλά και από τους καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό του Decanter διαγωνίστηκαν 18.094 οίνοι από    56 χώρες.

 

Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του «οινοτουρισμού» με εκκίνηση από την Σαντορίνη με 2ημερη εκδήλωση-συνέδριο.

Πηγή: www.mintour.gov.gr

Με εκκίνηση από την Σαντορίνη και την διεξαγωγή ειδικών εκδηλώσεων στις 6 Ιουλίου το υπουργείο Τουρισμού εγκαινιάζει ένα μεγάλο οδοιπορικό για την ανάδειξη του οινοτουρισμού σε όλη την χώρα.

Μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν σε περιοχές με ισχυρή παρουσία στον τομέα της οινοποίησης επιδιώκεται να  αναδειχθεί η δυναμική προοπτική που υπάρχει στις ειδικές μορφές τουρισμού -όπως ο οινοτουρισμός- οι οποίες και μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης του ελληνικού τουρισμού και να συντελέσουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη του τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό με συνεργασία του Yπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, του Δήμου Θήρας  και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη στήριξη της Aegean Airlines θα πραγματοποιηθεί στο νησί στις 5 & 6 Ιουλίου διήμερη εκδήλωση εστιασμένη στον οινοτουρισμό  με θέμα : «Ελληνικός Οινοτουρισμός- Στρατηγικές & προοπτικές για την μετά-Covid εποχή».

H υφυπουργός κ. Σ. Ζαχαράκη αρμόδια για τις θεματικές μορφές τουρισμού θα εκκινήσει  τις εργασίες του διημέρου εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από το Υπουργείο για την ενίσχυση του οινοτουρισμού το αμέσως επόμενο χρονικο διαστημα ενώ η Γενική Γραμματέας Τουρισμού κ. Βίκυ Λοϊζου  θα αποτυπώσει τις  δυνατότητες ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια του συνεδριακού σκέλους της διήμερης εκδήλωσης.

Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμβάλουν με παρεμβάσεις τους ο  Αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ.Κ.Ζήκος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Μ.  Χατζημάρκος και ο  Δήμαρχος Θήρας κ.Σιγάλας.

Επίσης ομιλίες και παρουσιάσεις θα γίνουν από τους: ● José Antonio Vidal, Ιδρυτής/Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Οινοτουρισμού (GWTO) ● Dr Ignacio Sanchez Recarte, Γενικός Διευθυντής CEEV (ComitéEuropéen des Entreprises Vins)● την  Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, ● Δρ. Μαρία Αλεμπάκη, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας Αττικής του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» ● κ. Ιωάννης Καρακάσης, Master of Wine, ● Δρ. Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΔΟΑΟ και Πρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΟ και τον ● κ. Νικόλαος Μηλιαράκης – Εκπρόσωπος “Wines of Crete”.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιηθεί περιήγηση σε αμπελώνες του νησιού και οινογνωσία σε οινοποιητικές μονάδες οι οποίες έχουν λάβει το ειδικό Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου («ΣΕΟ») του Υπουργείου Τουρισμού.

Το συνέδριο έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν ξένοι και  Έλληνες δημοσιογράφοι ειδικοί του οίνου και του οινοτουρισμού ενώ συμμετέχουν σε αυτό θεσμικοί παράγοντες του οινοτουρισμού σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, καθώς και πρέσβεις ξένων χωρών (Γερμανία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο), ‘Ελληνες παραγωγοί και ειδήμονες και άλλοι παράγοντες.

.

Θα αναδειχθούν οι  μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει ο ελληνικός οινοτουρισμός πανελλαδικά, και θα παρουσιαστούν και σχετικές πρωτοβουλίες  του Υπουργείου μεταξύ των οποίων η δημιουργία ψηφιακού portal για τα επισκέψιμα οινοποιεία, η ανατοποθέτηση και η ενίσχυση του  Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.), η λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού, και η στήριξη επενδύσεων σε υποδομές μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης.

Στόχος του οδοιπορικού που ξεκινά από την Σαντορίνη και θα συνεχιστεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας  όπου υπάρχουν επισκέψιμα οινοποιεία είναι να συνδεθεί ο τουρισμός και τα ταξίδια με τις επισκέψεις σε οινοποιεία της χώρας οπότε και να στηριχθούν οι περιοχές αυτές και να εξελιχθούν σε πόλους έλξης ενός παγκόσμιου κοινού.

Ένταξη 1285 δικαιούχων για Πράσινο Τρύγο σε 5.827,20 στρέμματα προϋπολογισμού 1.504.823,10 €

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων οριστικοποιήθηκε η τελική κατάταξη των δικαιούχων στο μέτρο της Πρώιμης Συγκομιδής και έγιναν τελικά δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις, χωρίς να υπάρξει πλαφόν κατώτερης βαθμολογίας.

Με βάση την υπ’ αρ. 1686/168506/28.6.2021 εγκύκλιο του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, διατίθεται ποσό 1.504.823,10 € από το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης (έναντι αρχικού προϋπολογισμού 369.000 €), για 5.827,2 στρέμματα που αφορά 1285 δικαιούχους σε όλη την επικράτεια.

Για μια ακόμη χρονιά (δεύτερη συνεχή) ο νομός στον οποίο έγιναν οι περισσότερες αποδεκτές αιτήσεις είναι ο νομός Κορινθίας με 1.822,60 στρέμματα και προϋπολογισμό 537.696,60 €. Να τονισθεί ότι στην πρωτιά συμβάλλει η ελκυστική τιμή αποζημίωσης ανά στρέμμα τόσο της ποικιλίας Αγιωργήτικο (306,50 €), όσο και της ποικιλίας Ροδίτη (305 €). Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο σε κατάταξη νομό Αρκαδίας αφού ο πράσινος τρύγος για το Μοσχοφίλερο αποζημιώνεται με 310 € το στρέμμα.

Η κατάταξη με βάση τον νομό και τον προϋπολογισμό με αύξουσα σειρά έχει ως εξής:

Ο προϋπολογισμός καλύφθηκε από τα αναπορρόφητα κονδύλια των μέτρων του Εθνικού Φακέλου της Αναδιάρθρωσης, των Επενδύσεων και της Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες.

Το μέτρο της Πρώιμης Συγκομιδής, από του χρόνου και στο εξής θα αποτελεί «μόνιμο» μέτρο στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης με αρχικό προϋπολογισμό τα 500.000 € και προφανώς με προοπτικές αύξησης στο επίπεδο πιθανόν των επιλέξιμων αιτημάτων, ενισχύοντας έστω με αυτή την οξύμωρη διάσταση τον πολύπαθο πρωτογενή τομέα.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – «SANTO WINES»

Αποδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό με τον οποίο περιβάλλει τον ανθρώπινο παράγοντα η Διοίκηση της Ε.Σ.Θ.Π., προχώρησε στην αγορά απινιδωτή,  προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου συνθήκες ασφαλείας από εκπαιδευμένο προσωπικό, στους πολυπληθείς επισκέπτες και τους εργαζόμενους στον συνεταιρισμό.

Η αγορά απινιδωτή, απορρέει από την κοινωνική ευαισθησία που διέπει την Ε.Σ.Θ.Π. με γνώμονα τις Συνεταιριστικές Αρχές που στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης.

Η ενέργεια της Ε.Σ.Θ.Π.  εδράζεται στις ηθικές αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους και αποτελούν χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, σύμφωνα και με το πλαίσιο που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη, κατά συνέπεια δεν αποτελεί καινοτόμα υπηρεσία, αλλά συνειδητή επιλογή ευθύνης.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Από την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία του Μουσείου Οίνου του ΕΟΣ Σάμου. Tο σαμιώτικο κρασί, πορεύεται περήφανα από το χθες στο σήμερα και ατενίζει με αισιοδοξία το αύριο. Με μια μακρά ιστορική διαδρομή των 2.500 ετών αδιάλλειπτης οινοκαλλιέργειας και τον καθημερινό μόχθο 2.000 αμπελοκαλλιεργητών που ακολουθούν την πατροπαράδοτη χειρωνακτική εργασία, ο σαμιώτικος αμπελώνας και ο Συνεταιρισμός του νησιού παράγουν τα μοναδικά στον κόσμο «κρασιά των θεών»! Τι θα δείτε στο Μουσείο Οίνου:
Το Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου στεγάζεται σε ένα υπέροχο πέτρινο κτίριο του 19ου αιώνα, το οποίο λειτουργούσε ως οιναποθήκη και βαρελοποιείο. Μετατράπηκε σε μουσειακό χώρο και φιλοξενεί στοιχεία που προσδιορίζουν το σαμιώτικο κρασί:
Τη φυσική αναπαράσταση της καλλιέργειας των σαμιακών αμπελιών σε «πεζούλες ξερολιθιάς», το «καλύβι» και το πατητήρι, τις συλλεκτικές φιάλες, τις παλαιές φωτογραφίες και τα χειρόγραφα αρχεία καταγραφής της παραγωγής, τα εργαλεία και σκεύη, την τέχνη της βαρελοποιίας, παμπάλαια μηχανήματα οινοποίησης αλλά και τις τεράστιες ξύλινες οινοδεξαμενές του προηγούμενου αιώνα, χωρητικότητας έως και 80 τόνων! Ακόμη, εκτίθενται τα σημαντικότερα από τα εκατοντάδες διεθνή βραβεία με τα οποία έχουν τιμηθεί τα σαμιώτικα κρασιά από το 1936 μέχρι σήμερα σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις: Χρυσά, διπλά χρυσά αλλά και διαμαντένια βραβεία. Χορτασμένος από ιστορία, αλλά «διψασμένος» για κρασί ο επισκέπτης, μπορεί να αγοράσει τα κρασιά του Συνεταιρισμού αλλά και συλλεκτικές συσκευασίες, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο πώλησης.
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες:
ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 2 ευρώ/άτομο. Περιλαμβάνεται και γευσιγνωστική δοκιμή.
Τηλ. Επικοινωνίας: 22730.87510-εσωτ. 548
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να κάνετε προκράτηση:
(https://samoswine.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce
%b9%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85/ )
Οι προκαθορισμένες ώρες ξεναγήσεων στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ, είναι:
11:00
13:00 και
15:00
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ εισερχόμενων ΑΤΟΜΩΝ είναι 25
Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά, από Τρίτη έως και Παρασκευή: 10.30 έως 17:00
Σάββατο και Κυριακή: 10:00 έως 17:00
O Συνεταιρισμός της Σάμου τηρεί αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής για covid-19, όπως ορίζει το υπουργείο.
Παρακαλούμε τους επισκέπτες μας να τηρούν τις αποστάσεις των 2 μέτρων, να ακολουθούν τις οδηγίες και να προσυμπληρώνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το έντυπο δήλωσης υγείας επισκέπτη ασχέτως εάν έχουν κάνει self-test, μοριακό ή εμβόλιο.