Save Vintage 2019

ΠΗΓΗ: VINETUM

Οι ειδικοί συμφωνούν πως το 2019 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τις περισσότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και πως τα κρασιά της εσοδείας αυτής διαθέτουν εξαιρετικά γευστικά χαρακτηριστικά. Πολλοί οινοποιοί εκτιμούν πως η εσοδεία του 2019 είναι μία από τις κορυφαίες των τελευταίων δεκαετιών ή ακόμα και εσοδεία «αναφοράς» για την περιοχή τους. Ωστόσο, τα ελληνικά κρασιά 2019 επισκιάστηκαν από την πανδημία. Έτσι, η καμπάνια Save Vintage 2019, –όπως λέει και το όνομά της– δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη διάσωσή τους.

Με την εστίαση υπολειτουργούσα, τον τουρισμό σε κρίση και το Οινόραμα, τη μεγαλύτερη έκθεση ελληνικών κρασιών στον κόσμο, ακυρωμένο το 2020, η εν λόγω καμπάνια, με πυρήνα την ιστοσελίδα www.SaveVintage2019.gr, από τις αρχές του καλοκαιριού φιλοδοξεί να κινητοποιήσει μαζικά όλους τους Έλληνες οινοποιούς, φορείς, διαμορφωτές κοινής γνώμης και οινόφιλους. Στοχεύει, έτσι, στην άμεση ενδυνάμωση της κατανάλωσης ελληνικών κρασιών εσοδείας 2019 και όχι μόνο.

Τελικός σκοπός είναι να κεντρισθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή και να εξαφθεί η φαντασία του, ώστε να αγοράσει κρασιά, αρχικά εσοδείας 2019. Το «Save» στην προκειμένη περίπτωση είναι διττό: «Σώστε», δηλαδή καταναλώστε και χαρείτε τα κρασιά του 2019 προτού χαθούν και «Φυλάξτε» τα, δηλαδή αποθηκεύστε και παλαιώσετε τα κρασιά αυτά, ακόμα και τα λευκά, επειδή είναι υψηλής ποιότητας.

Γιατί, πράγματι, τα κρασιά του 2019 είναι πλούσια, νόστιμα, τραγανά και ισορροπημένα ―τα επίθετα δεν λείπουν για να τα περιγράψει κάποιος. Μάλιστα, πολλά από αυτά θα μπορέσουν να παλαιώσουν για δεκαετίες σε ιδανικές συνθήκες.

Πίσω από την εν λόγω καμπάνια βρίσκεται η εταιρεία Vinetum, που διοργανώνει την έκθεση Οινόραμα, ωστόσο η δράση αυτή αφορά όλον τον αμπελοοινικό κλάδο. Γι’ αυτό και υποστηρίζεται από όλους τους σχετικούς φορείς, ενώ συσπειρώνει σημαντικό αριθμό οινογράφων, δημοσιογράφων οίνου και γεύσης και άλλων επικοινωνών και επιστημόνων του κρασιού, που όλο και μεγαλώνει. Ανθρώπους που προσφέρουν την πένα και τον ουρανίσκο τους αφιλοκερδώς, δοκιμάζοντας και γράφοντας για τα ελληνικά κρασιά του 2019. Γι’ αυτό το λόγο τα πορτραίτα τους προβάλλονται στον ιστότοπο της καμπάνιας, η οποία προωθείται και από τα κοινωνικά δίκτυα της Vinetum.

.SaveVintage2019.gr

Οι ειδικοί συμφωνούν πως το 2019 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τις περισσότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και πως τα κρασιά της εσοδείας αυτής διαθέτουν εξαιρετικά γευστικά χαρακτηριστικά. Πολλοί οινοποιοί εκτιμούν πως η εσοδεία του 2019 είναι μία από τις κορυφαίες των τελευταίων δεκαετιών ή ακόμα και εσοδεία «αναφοράς» για την περιοχή τους. Ωστόσο, τα ελληνικά κρασιά 2019 επισκιάστηκαν από την πανδημία. Έτσι, η καμπάνια Save Vintage 2019, –όπως λέει και το όνομά της– δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη διάσωσή τους.

Με την εστίαση υπολειτουργούσα, τον τουρισμό σε κρίση και το Οινόραμα, τη μεγαλύτερη έκθεση ελληνικών κρασιών στον κόσμο, ακυρωμένο το 2020, η εν λόγω καμπάνια, με πυρήνα την ιστοσελίδα www.SaveVintage2019.gr, από τις αρχές του καλοκαιριού φιλοδοξεί να κινητοποιήσει μαζικά όλους τους Έλληνες οινοποιούς, φορείς, διαμορφωτές κοινής γνώμης και οινόφιλους. Στοχεύει, έτσι, στην άμεση ενδυνάμωση της κατανάλωσης ελληνικών κρασιών εσοδείας 2019 και όχι μόνο.

Τελικός σκοπός είναι να κεντρισθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή και να εξαφθεί η φαντασία του, ώστε να αγοράσει κρασιά, αρχικά εσοδείας 2019. Το «Save» στην προκειμένη περίπτωση είναι διττό: «Σώστε», δηλαδή καταναλώστε και χαρείτε τα κρασιά του 2019 προτού χαθούν και «Φυλάξτε» τα, δηλαδή αποθηκεύστε και παλαιώσετε τα κρασιά αυτά, ακόμα και τα λευκά, επειδή είναι υψηλής ποιότητας.

Γιατί, πράγματι, τα κρασιά του 2019 είναι πλούσια, νόστιμα, τραγανά και ισορροπημένα ―τα επίθετα δεν λείπουν για να τα περιγράψει κάποιος. Μάλιστα, πολλά από αυτά θα μπορέσουν να παλαιώσουν για δεκαετίες σε ιδανικές συνθήκες.

Πίσω από την εν λόγω καμπάνια βρίσκεται η εταιρεία Vinetum, που διοργανώνει την έκθεση Οινόραμα, ωστόσο η δράση αυτή αφορά όλον τον αμπελοοινικό κλάδο. Γι’ αυτό και υποστηρίζεται από όλους τους σχετικούς φορείς, ενώ συσπειρώνει σημαντικό αριθμό οινογράφων, δημοσιογράφων οίνου και γεύσης και άλλων επικοινωνών και επιστημόνων του κρασιού, που όλο και μεγαλώνει. Ανθρώπους που προσφέρουν την πένα και τον ουρανίσκο τους αφιλοκερδώς, δοκιμάζοντας και γράφοντας για τα ελληνικά κρασιά του 2019. Γι’ αυτό το λόγο τα πορτραίτα τους προβάλλονται στον ιστότοπο της καμπάνιας, η οποία προωθείται και από τα κοινωνικά δίκτυα της Vinetum.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αθήνα 23 Ιουλίου 2020,
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, προκηρύσσει δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχων που θα αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος του Εργοδότη, καλούμενο εφεξής «Έργο» και αφορά την υλοποίηση διετούς Προγράμματος Προώθησης Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών, και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

«Προώθηση Οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ποικιλιακών σε αγορές τρίτων χωρών, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου», διακριτός τίτλος Ε.Δ.Ο.Α.Ο. με έδρα το Σεβαστουπόλεως 89, Αθήνα, ΤΚ 115 26, Τηλ. 210 3226057 Φαξ: 2103226050 και email: edoao@otenet.gr.
 2. Τίτλος Έργου: «Προώθηση Οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ και ποικιλιακών σε αγορές τρίτων χωρών, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ»
 3. Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Έργου: 2.824.019,06 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (αναλύεται ως εξής: Σύνολο δράσεων προγράμματος 2.430.091,60 Ευρώ, αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης 243.009,16 Ευρώ, διοικητικές δαπάνες 97.203,66 Ευρώ, μελέτη αποτελεσματικότητας των δράσεων 53.714,63 ευρώ). Οι διοικητικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες για τις Μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων προώθησης δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
 1. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής και στη χώρα υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών, που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997). Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στους Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Καν (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, Καν. (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής και την Κ.Υ.Α. 491/62337/27.03.2019 (Β 1549) όπως ισχύει.
 2. Τεύχος Διακήρυξης: Διατίθεται μόνο σε έντυπη μορφή, από τον επικεφαλής εταίρο (βλ. δ/νση – στοιχεία έδρας), με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Μαρία Τριανταφυλλου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00μ.μ., κατά τις εργάσιμες μέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα απαντηθούν το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 3. Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του επικεφαλής εταίρου (βλ. δ/νση – στοιχεία έδρας), είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), ως την 11-8-2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι.
 4. Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών: 12-8-2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στην έδρα του επικεφαλής εταίρου.
 1. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
 2. Νομική Μορφή Αναδόχου: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται μέσα στη διακήρυξη. Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να συμμετέχει.
 3. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 4. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες.
 5. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Μέθοδος της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, σύμφωνα με το τεύχος Διακήρυξης.
 6. Γλώσσα Διαγωνισμού: Ελληνική.
 7. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 Νόμιμος Εκπρόσωπος

της «ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ»

 Γιάννης Βογιατζής

Ανοίγει σήμερα το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» της ΚΕΟΣΟΕ

Από τις 3:00 μμ και μετά θα είναι διαθέσιμο σήμερα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων ωφελουμένων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που υλοποιεί η ΚΕΟΣΟΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υποψήφιοι που μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://oinognosia.keosoe.gr/, πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και να εργάζονται, είτε με Σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, είτε με Σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης ,είτε να είναι εποχικά ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι. Εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής .

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια προτεραιότητας , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση http://www.keosoe.gr/ και να “κλικάρουν” στο μενού «Πρόγραμμα Οινογνωσία» (πάνω αριστερά) .

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου oinognosia@keosoe.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 3:00 μμ.  

Νέο ΔΣ στην ΕΝΟΑΠ

Στην 1η Ιουλίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου, το οποίο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Αρίστος Σπανός
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Τρουπής
Γραμματέας: Μιχάλης Γιαννίκος
Ταμίας: Λάμπης Κανελλακόπουλος
Μέλος: Άρης Τσέλεπος

Τα μέλη του ΔΣ θέλουν να ευχαριστήσουν τα 64 μέλη της ΕΝΟΑΠ, της πολυπληθέστερης περιφερειακής οργάνωσης κρασιού, για την εμπιστοσύνη που τους έδειξε και υπόσχονται να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για την ανάδειξη του Πελοποννησιακού αμπελώνα. Η ΕΝΟΑΠ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις χάρη στην συνοχή των μελών της και την ενεργή ανάμειξη τους στην εξωστρέφεια που εκφράζεται μέσα από ενέργειες που γίνονται στην Ελλάδα, τον Καναδά, την Κύπρο και το Βέλγιο.

Μέσα από τις 3 ιστοσελίδες της, τα αντίστοιχα social media, καθώς και το mobile app (Peloponnese Wineries) για τα επισκέψιμα οινοποιεία, η ΕΝΟΑΠ έχει διαρκή επικοινωνία με όλους όσους ενδιαφέρονται για τα Πελοποννησιακά οινοποιεία και τα κρασιά τους, καθώς και για τον οινοτουριστικό προσανατολισμό τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 981 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ

Ένα σημαντικό πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων με τον τίτλο «Οινογνωσία» και φορέα υλοποίησης τoν Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), ξεκινά την υλοποίησή του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΣΠΑ 2014 -2020. Το πρόγραμμα αφορά τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.
Αντικείμενό του είναι η Κατάρτιση 981 ωφελουμένων/ εργαζομένων που θα μπορούν από 8 Ιουλίου 2020 να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης προγράμματος και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 100 (1,4,5) και 80 ( 2,3 ) ωρών:
1. Γευσιγνώστης Οίνων,
2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων,
3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
4. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων
Η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης έγινε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης των επιχειρήσεων, το σύγχρονο marketing, την αναγκαιότητα για συνεχή επιμόρφωση του απασχολούμενου προσωπικού.
Σκοπός του προγράμματος «Οινογνωσία» είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση των 5 θεματικών αντικειμένων.
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
Για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της Πράξης, αλλά και τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας-στόχου, διεξήχθη από την ΚΕΟΣΟΕ ,Κλαδική Μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών στον Κλάδο της Οινοποιίας» και συντάχθηκε αναλυτικό Σχέδιο Δράσης.

Η θεματολογία των προγραμμάτων θα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του συνόλου των αδυναμιών του κλάδου, με αναμενόμενα οφέλη μεταξύ άλλων

 την αύξηση της εξωστρέφειας ,
 την ανταγωνιστικότητα,
 την αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με εισαγωγή και χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing, αλλά και των δικτύων διανομής,
 την διασύνδεση με τον τουρισμό λόγω της εξειδίκευσης του προσωπικού του,
 την αναβάθμιση της ποιότητας και την εισαγωγή καινοτομίας,
 την εδραίωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που θα καταρτισθούν και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, που ομαδοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, σε Περιφέρειες σε στάδιο μετάβασης και σε περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αφορούν το χρόνο προϋπηρεσίας, τη σχέση εργασίας – καθεστώς απασχόλησης, την ηλικία και την συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων.
Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oinognosia.keosoe.gr/, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων θα είναι ενεργό από τις 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ http://www.keosoe.gr/ μέσω της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΟΠ Νεμέα

Θετικά μέτρα για τον αμπελοοινικό κλάδο

Ιδιαίτερα θετικές κρίνονται οι αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών στον αμπελοοινικό κλάδο που επήλθαν από την παράλυση της αγοράς και της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του  covid 19. Και τα δύο μέτρα που αποφασίστηκαν, πράσινος τρύγος και απόσταξη κρίσης, αναμένεται να λειτουργήσουν ευεργετικά, αποκαθιστώντας σε σημαντικό βαθμό την ισορροπία στην αγορά οίνου  και  δίνοντας λύση στο οξύ πρόβλημα των αποθεμάτων.

Με την αύξηση μάλιστα των διατιθέμενου ποσού στα 25 Εκατ. Ευρώ, μειώνεται σημαντικά η πίεση στα οινοποιεία και αποτρέπεται ο κίνδυνος της συρρίκνωσης ή και της ολοσχερούς  απώλειας, σε κάποιες περιοχές, του εισοδήματος των  αμπελουργών, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ.Γιάννης Βογιατζής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το πνεύμα ανταπόκρισης στα αιτήματα του κλάδου που δείχνει ο υπουργός κ. Μάκης Βορίδης. Η ΕΔΟΑΟ καλεί όλους τους οινοποιούς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατόν τα μέτρα αυτά.

Ακόμη, χαιρέτισε την υποβολή του φακέλου για  την ανανέωση της αναγνώρισης της ΕΔΟΑΟ ως εθνικού φορέα, σημειώνοντας ότι με την άρση αυτή της εκκρεμότητας η οργάνωση επανεκκινεί σε καλύτερες βάσεις για την επιτέλεση του στρατηγικού ρόλου της.

Ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης ενεργοποιεί το μέτρο απόσταξης κρίσης – 25 εκατ. ευρώ στους οινοπαραγωγούς

Πηγή: ΥΠΠΑΤ – www.minagric.gr

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο στήριξης των κλάδων του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού προχωρά στην ενεργοποίηση του μέτρου απόσταξης κρίσης.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα και από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ενδελεχώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο και αναπτύχθηκαν σε βάθος οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο οι ιδιοπαραγόμενες ποσότητες αδιάθετου οίνου κατευθύνονται στην παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και επιτυγχάνεται η ανακούφιση του αμπελοοινικού τομέα μέσω:

• Της απομάκρυνσης από την αγορά ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων οίνου που δεν διατίθενται στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν.

• Της αποσυμφόρησης των οινοποιιών ενόψει της έναρξης της νέας αμπελουργικής περιόδου.

• Της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων των οινοπαραγωγών.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ. Το μέτρο απόσταξης κρίσης εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας και αφορά όλες τις κατηγορίες του, προς απόσταξη, οίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλουν αίτηση στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «δήλωση αποθεμάτων». Εν συνεχεία υποβάλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ από την 1η Ιουλίου έως και την 7η Ιουλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια κατεύθυνση ο κ. Βορίδης ενεργοποίησε για πρώτη φορά και το μέτρο πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) με 2 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά.

3η θητεία για τον οινοποιό Στέλλιο Μπουτάρη στη θέση του προέδρου της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος»

Για τρίτη συνεχόμενη θητεία τα 29 μέλη της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» ανέθεσαν στον συνάδελφό τους Στέλλιο Μπουτάρη να ηγηθεί ως πρόεδρος, οδηγώντας ουσιαστικά την ιστορική Ένωση στη νέα δεκαετία και σε μία νέα εποχή.

Με απαρτία συμμετοχής στην τελευταία γενική συνέλευση της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» ψηφίστηκε πανηγυρικά από την ολομέλεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 30/6/2020-30/6/2022, το οποίο πλέον απαρτίζεται από 13 μέλη, εκπροσώπους των οινοποιείων-μελών της Ένωσης.

Στη συνέχεια τα μέλη εξέλεξαν τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον αντιπρόεδρο με το εξής τελικό σχήμα:

 1. Μπουτάρης Στέλλιος          Πρόεδρος                      (Κτήμα Κυρ Γιάννη)
 2. Κεχρής Στέλιος                   Διευθύνων Σύμβουλος  (Οινοποιείο Κεχρής)
 3. Τσάνταλης Γεώργιος          Αντιπρόεδρος                (Τσάνταλη)
 4. Γαριπίδης Κωνσταντίνος   Μέλος                            (Kitrvs Winery)
 5. Γεροβασιλείου Μαριάνθη  Μέλος                            (Κτήμα Γεροβασιλείου)
 6. Γεωργίου Βασίλης              Μέλος                            (Μπουτάρη)
 7. Δήμου Μαρία                     Μέλος                            (Κατώγι Αβέρωφ)
 8. Ιατρίδης Άγγελος               Μέλος                            (Κτήμα Άλφα)
 9. Καμκούτης Θωμάς             Μέλος                            (Αμπελώνας Καμκούτη)
 10. Κυριακίδης Παναγιώτης    Μέλος                            (Κτήμα Παυλίδη)
 11. Παπαδόπουλος Άκης         Μέλος                            (Κτήμα Τέχνη Οίνου)
 12. Σίντου Ελένη                      Μέλος                            (Zoinos Winery)
 13. Στεργίου Αφροδίτη            Μέλος                            (Κτήμα Στεργίου)

Πριν την ψηφοφορία ο κ. Στέλλιος Μπουτάρης ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το έργο που πραγματοποιήθηκε στη θητεία του από τον Ιούνιο του 2016 θέτοντας έξι στόχους, έναν για κάθε μία από τις βασικές δραστηριότητες της Ένωσης:

 1. Νέα εταιρική ταυτότητα της Ένωσης (rebranding).
 2. Συνέχιση της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης.
 3. Οινοτουρισμός: Προβολή των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος.    Αναζήτηση νέων δράσεων και ανάληψη νέων πρωτοβουλιών.
 4. Αναβάθμιση του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης.
 5. Εκπαίδευση. Καθιέρωση εκδηλώσεων εκπαίδευσης & γευσιγνωσίας σε                καταναλωτές και επαγγελματίες.
 6. Δημιουργία το «Σπίτι του Κρασιού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι με εξαίρεση το «Σπίτι του Κρασιού», ένα μεγαλόπνοο έργο πολιτισμού, οινικής κουλτούρας και τουριστικής ανάδειξης της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, που όμως δεν ευδοκίμησε παρά τις προσπάθειες της Ένωσης και τις προσωπικές ενέργειες του κ. Μπουτάρη, όλοι οι υπόλοιποι στόχοι ολοκληρώθηκαν πλήρως και με κάθε επιτυχία, προσθέτοντας στο προφίλ της ΟΒΕ μία μακροσκελή λίστα επιτευγμάτων.

Για την επόμενη διετία, ο κ. Μπουτάρης κατέθεσε τη βασική ατζέντα θεμάτων βάζοντας νέους στόχους και εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο τους προηγούμενους.

Σε αυτή την ατζέντα διακρίνουμε ως πρωταρχικά την αύξηση νέων μελών και τη μείωση εισφορών. Άλλωστε η Ένωση υποβάλλει δύο νέα προγράμματα, οινοτουρισμού και προβολής.

Ο οινοτουρισμός, η εκπαίδευση του κοινού, και κυρίως των επαγγελματιών από την εστίαση, συνεχίζουν ακάθεκτα να αποτελούν βασικούς θεμελιωμένους στόχους της Ένωσης.

Επιπλέον ο κ. Μπουτάρης πρόσθεσε μία νέα ενότητα εργασιών στην Ένωση, την «Υποστήριξη Παραγωγής» όπως την ονόμασε προκειμένου να βοηθηθούν τα μέλη της και σε θέματα παραγωγής πλέον, στο αμπέλι και στο οινοποιείο, ενέργεια που θα βοηθήσει σημαντικά κυρίως τις μικρότερες οινοποιίες.

Για το νεοσύστατο Δ.Σ. είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως εκτός από την προθυμία συμμετοχής και προσφοράς, διακρίνουμε αρκετά νέα σε ηλικία μέλη ενώ για πρώτη φορά από την ίδρυση της Ένωσης το 1993, πρόεδρος καλείται να συνεχίσει τη θητεία του για τρίτη φορά.

Ο κ. Μπουτάρης ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και ακόμη ευχαρίστησε για τη συνεργασία το προηγούμενο Δ.Σ. και τα στελέχη του γραφείου της Ένωσης. Ακόμη ο κ. Μπουτάρης πρόσθεσε:

« Η Ένωση μας είναι ένα υπόδειγμα συλλογικού οργάνου στο χώρο του κρασιού και αυτό οφείλεται κυρίως στη δική μας ομοψυχία όπως και στο γεγονός ότι έχουμε οργανωμένες δομές και διοίκηση. 

Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα, θα τα αναλύσουμε, θα τα οργανώσουμε και θα αποφασίσουμε ποια θα υλοποιήσουμε.  Είναι σημαντικό να συζητάμε κάθε τόσο την μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της Ένωσης, έτσι ώστε να είμαστε όλοι πάντα συντονισμένοι στους ίδιους στόχους και να έχουμε τις ίδιες προσδοκίες. »

 

Λίγα λόγια για τη Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ στις 16/6/20

Η Γενική Συνέλευση φιλοξενήθηκε από το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή και

συγκεκριμένα στον χώρο του καφέ του Μουσείου Οίνου Γεροβασιλείου.

Στο περιθώριο της Συνέλευσης, οι οινοποιοί της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον αμπελώνα και στο οινοποιείο του Κτήματος, καθώς και να απολαύσουν το εξαιρετικό γεύμα που παράθεσε η οικογένεια Γεροβασιλείου.

Πρέπει να αναφέρουμε πως σε κάθε συνάντηση των μελών της Ένωσης, μία ιδιαίτερη στιγμή που απολαμβάνουν όλοι, είναι οι συζητήσεις που ακολουθούν μετά την ολομέλεια, μία δεύτερη συνέλευση θα μπορούσαμε να πούμε, με έκδηλη ομοψυχία και διαλόγους σε βάθος, με ουσία, συμπεράσματα, προτάσεις και νέες ιδέες για τον οινοποιητικό κλάδο.

 

 

Hong Kong, Asia ‘s wine hub – Δελτίο Τύπου

87 οινοποιεία έμειναν προσηλωμένα στην 90λεπτη Live Εκδήλωση που διοργάνωσε η RECO EXPORTS στις 11 Ιουνίου με θέμα «Hong Kong, Asia’s wine hub. Post COVID-19 era, Opportunities for Greek wineries and the Italian success-story», γεγονός που δηλώνει την εξαιρετική σημασία που έχει η Κινέζικη αγορά για τον κλάδο του κρασιού.

Με τις εξαγωγές του ελληνικού κρασιού στην Κίνα να έχουν υποστεί σοβαρή μείωση, από σχεδόν 2εκ ευρώ το 2011 σε 880€ το 2018, η εκδήλωση είχε ως στόχο την ανάδειξη ενός road-map ουσιαστικών ευκαιριών και προοπτικών ανάδειξης και ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού στην Κίνα.

Στο πάνελ συμμετεχόντων, που απαρτίζονταν από τους πλέον ειδικούς και καταξιωμένους του κλάδου για την αγορά της Κίνας, τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα από τον Γιάννη Καρακάση MW, ο οποίος συντόνιζε την συζήτηση.

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε στον Simon Wong, έναν από τους σημαντικότερους διανομείς κρασιού στην Κίνα και ιδιοκτήτη δύο οινοποιείων στην Γαλλία, αφορούσε το κατά πόσο υπάρχει κενό στην αγορά για τα ελληνικά κρασιά.

Ο Simon Wong, αναφερόμενος στο πρόσφατο παράδειγμα των Γεωργιανών κρασιών, τα οποία μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατόρθωσαν να διεισδύσουν στην αγορά της Κίνας, υπογράμμισε τους τρεις παράγοντες της επιτυχίας, ΣΩΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΥΠΟΜΟΝΗ – ΕΠΙΜΟΝΗ.

Επίσης ο κ.Wong επισήμανε πως πριν από 10-15 χρόνια η αγορά κρασιού ήταν πολύ διαφορετική, αλλά τώρα η αγορά της Κίνας είναι η 2η μεγαλύτερη στον κόσμο. Οι εισαγωγές κρασιού γίνονται κυρίως μέσω ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ και οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να εκτιμούν το κρασί. Παράλληλα, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν επενδύσει πολύ στην προώθηση του κρασιού και των ποικιλιών τους και έτσι οι καταναλωτές έχουν εκπαιδευτεί στις ποικιλίες, merlot, sauvignon κλπ

Στην πορεία και άλλες χώρες όπως Αυστραλία, Χιλή προωθούν τα κρασιά τους και η αγορά έχει γίνει ανταγωνιστική.

Αναφορικά με την επιτυχία της Ιταλίας, στην διείσδυση της Κινεζικής αγοράς ο Gianluca Mirante απάντησε πως η Ιταλία ξεκίνησε την διείσδυση στην αγορά της Κίνας το 2008, μέσω του ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, μετά την απαλλαγή των δασμών. Μέρος της στρατηγικής ήταν α) η ανελλιπής συμμετοχή στην σημαντικότερη έκθεση οίνου για την Κίνα, την Hong Kong International Wine & Spirits Fair έως και σήμερα και η δημιουργία πολλών παράλληλών εκδηλώσεων, όπως gala dinner με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Ιταλικού κρασιού, επενδύοντας πολύ στο στοιχείο του πολιτισμού.

Επίσης ο κ.Mirante ανέφερε την πολύ δυνατή συμμετοχή της Ιταλίας στην έκθεση, με πάνω από 100 οινοποιεία ετησίως, γεγονός που συντελεί στην δυναμική και ομαδική προβολή της Ιταλίας, ως σύνολο.

Από την μεριά του ο JC Viens, ως ο άνθρωπος που έχει αναγνωριστεί από το Ιταλικό κράτος για την προσπάθειά του να βάλει το ιταλικό κρασί στο χάρτη, ανέφερθηκε στα δύο βασικό συστατικά της επιτυχίας – το STORYTELLING και το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, λέγοντας «Ο συνδυασμός του πολιτισμού και του storytelling είναι σημαντικός για την αρχική σύνδεση του καταναλωτή με το κρασί. Το storytelling είναι το βασικό εργαλείο για την αύξηση πωλήσεων και φυσικά είναι μια διαδικασία που πρέπει να έχει διάρκεια και να διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό»

Επίσης, σχετικά με πρακτικά θέματα για την διείσδυση στην αγορά της Κίνας, είπε ότι ως Ambassador διαπίστωσε ότι η αγορά έχει πολλούς εισαγωγείς-χομπίστες, κατά συνέπεια θα πρέπει να γνωρίζει ο παραγωγός ποιο είναι το επιχειρηματικό πλάνο του εισαγωγέα σε βάθος χρόνου. Επίσης συνέδεσε τις αυξομειώσεις των ελληνικών εξαγωγών με αυτό τον παράγοντα (χομπίστες εισαγωγείς) και ξαναανέφερε πως οι επαγγελματικές εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την σύνδεση με τους επαγγελματίες, αλλά για να μάθει κάποιος για την αγορά και για να γίνει ενημέρωση και εκπαίδευση.

Από την ελληνική πλευρά, ο Δρ.Βογιατζής, Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου και CEO της Οινοποιίας Μπουτάρη, τόνισε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η αγορά της Κίνας για το ελληνικό κρασί  κάνοντας παράλληλα αναφορά σε κινήσεις του παρελθόντος που είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο Δρ.Βογιατζής, ανέφερε πως δεν έχουν δημιουργηθεί σταθερές επαγγελματικές συνεργασίες και επίσης δεν πραγματοποιήθηκε προβολή για το ελληνικό κρασί σε σταθερή βάση.

Πιστεύει όμως πως μέσω της προβολής με συνέπεια και επιμονή και με μια μακροχρόνια στρατηγική μπορεί να χτιστεί το brand στο ελληνικό κρασί. «Η αγορά της Κίνας είναι πολύ σημαντική για το Ελληνικό κρασί και στην προβολή θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι είναι δύσκολες οι ονομασίες των ελληνικών ποικιλιών για τους καταναλωτές στην Κίνα. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα που έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια τους Κινέζους»

Ως Διευθυντής του τμήματος Διεθνών Εκθέσεων Εμπορίου για Γεωργικά Προϊόντα, Τρόφιμα και Ποτά στο Enterprise Greece, διαθέτοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στην στρατηγική χτισίματος του Εθνικού brand μέσα από τις διεθνείς εκθέσεις, ο κ.Αντώνης Γραβάνης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Enterprise Greece για την προβολή του ελληνικού κρασιού. Αναφέρθηκε στις διαφορές που έχει η Ελλάδα με τις χώρες όπως Γαλλία και Ιταλία και ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην διαφορετικότητα των ελληνικών κρασιών. Έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία 10 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, αλλά πρέπει να επενδυθούν χρήματα για το χτίσιμο του brand και φυσικά να δοθεί έμφαση στην αγορά της Κίνας.

Ως διοργανωτής της εκδήλωσης και με πολυετή εμπειρία στο διεθνές εμπόριο και τη στρατηγική διείσδυση νέων εμπειριών ο κ.Αντώνης Σιούλης, Γενικός Διευθυντής της RECO EXPORTS, ταυτίστηκε με τις απόψεις του JC VIENS τονίζοντας πως ένας βασικός λόγος της μη-ύπαρξης σταθερών εξαγωγών και ανάπτυξής είναι η ανυπομονησία των Ελλήνων επιχειρηματιών για άμεσα αποτελέσματα. «Όταν μια επιχείρηση χρειάζεται 10 και 15 χρόνια για να κερδίσει ένα μικρό μερίδιο της εγχώριας αγοράς της, στην οποία ζει και αναπνέει καθημερινά, δεν μπορεί να αναμένει αποτελέσματα μέσα σε 1-2 χρόνια σε μια ξένη αγορά με την οποία δεν υπάρχει καθημερινή και συχνή τριβή. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με χτίσιμο εμπιστοσύνης και σχέσεων που συνεπάγεται σε υπομονή, επιμονή και συνεχή επένδυση.

Η RECO EXPORTS ως εταιρεία Ανάπτυξης & Διαχείρισης Εξαγωγών και αποκλειστικός αντιπρόσωπος ορισμένων από τις σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις στον κόσμο, στοχεύει στην διοργάνωση περαιτέρω Live Event, εστιασμένα στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, πάντα σε συνάρτηση με τις αγορές τις οποίες δραστηριοποιείται.

Για όσους δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην ζωντανή εκδήλωση, μπορούν να την ξαναδούν μέσα από το κανάλι της RECO EXPORTS στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=WqIrWGdqe44

Αναβολή της εκδήλωσης «Ανοιχτές Πόρτες»

Στις ήδη πολλές αρνητικές επιπτώσεις του covid 19 στον οινικό κλάδο, προστίθεται μία ακόμη με οικονομική,  κοινωνική αλλά και πολιτισμική διάσταση. Η  αναβολή της γιορτινής εκδήλωσης της οινοποιίας που είναι γνωστή ως «Ανοιχτές Πόρτες» και πραγματοποιείται κάθε Μάιο.  Ωστόσο, οι «Πόρτες»  θα ανοίξουν,  η γιορτή της Οινικής Ελλάδας δεν ματαιώνεται,  θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με την πλήρη επάνοδο στην κανονικότητα.  Η ακριβής ημερομηνία θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα.