Η καλλιέργεια της ποικιλίας μοσχάτο άσπρο στο ελληνικό νησί των ιπποτών, τη Ρόδο, είναι σαφώς περιορισμένη, σε σχέση με άλλα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ωστόσο, η Ρόδος διαθέτει τη δική της ζώνη ΠΟΠ και προσφέρει ενδιαφέρουσες εκδοχές αυτής της ποικιλίας αμπέλου, όσον αφορά τα επιδόρπια κρασιά, που στην περίπτωση αυτή φέρουν την ένδειξη «Μοσχάτος Ρόδου».

 

Στα κρασιά ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου, εκτός από τη χρήση της ποικιλίας μοσχάτο άσπρο, επιτρέπεται και αυτή της ιταλικής προέλευσης μοσχάτο Trani, που αποτελεί κλώνο του μοσχάτου, που είναι φυτεμένος στο νησί της Ρόδου. Παρόλο που ο κλώνος αυτός είναι συγγενικός με το μικρόρωγο μοσχάτο, οι ολιγάριθμες ετικέτες των Μοσχάτων Ρόδου βρίσκονται οργανοληπτικά πλησιέστερα στο στυλ των κρασιών από τη Λήμνο (ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου). Έχουν δηλαδή αρώματα που θυμίζουν φρέσκα βότανα ελαφριά και δροσιστική γεύση.