Ο αμπελώνας στην Κρήτη είναι κατά πολλούς ο πλέον παραδοσιακός και ιστορικός αμπελώνας του κόσμου. Ο ιστορικός αμπελώνας Κρήτης δεν σταμάτησε να καλλιεργείται ποτέ και να παράγει, ανάμεσα σε άλλα, σταφύλι οινοποιίας. Η καλλιέργειά του ξεκινά στους Προϊστορικούς χρόνους και συνεχίζεται αδιάκοπα έως σήμερα.

Ωστόσο, η χρυσή εποχή του κρητικού οίνου ήρθε κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Τότε, οι εξαγωγές κρητικού κρασιού προς την Ευρώπη ήταν πραγματικά τεράστιες. Σε όλες όμως τις περιόδους, ο ιστορικός αμπελώνας Κρήτης παρήγαγε διάσημους οίνους, με αποκορύφωμα βέβαια τον περίφημο Μαλβαζία οίνο, που κατά βάση παραγόταν στην Κρήτη κατά τη Βυζαντινή εποχή και κατά την εποχή της Βενετοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος αυτός ιστορικός αμπελώνας Κρήτης παρουσιάζει μια νέα άνθηση και συγκαταλέγεται μέσα στους πλέον δυναμικούς και ανερχόμενους αμπελώνες της σημερινής Ελλάδας και των σύγχρονων κρασιών της.