Θα πρέπει κάποιος να εξετάσει με λεπτομέρεια τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αμπελώνα για να καταλάβει καλύτερα το ελληνικό κρασί. Όσον αφορά την αμπελοκαλλιέργεια, η Ελλάδα είναι μια μικρή οινική χώρα, με συνολικά περίπου 640.000 στρέμματα αμπελώνων που προορίζονται για την παραγωγή κρασιού. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ελαφριάς αύξησης στο εγγύτερο μέλλον, αλλά ο αριθμός αυτός είναι σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια. Αυτό, παράλληλα με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού καταναλώνεται εντός της χώρας, είτε από τους ντόπιους είτε από το πλήθος των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τους τουριστικούς προορισμούς, σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής βρίσκει το δρόμο της προς τις εξαγωγικές αγορές.

Εκτός από μικρός σε μέγεθος, ο ελληνικός αμπελώνας είναι επίσης πολύ κατακερματισμένος και το μέσο μέγεθος αμπελώνα είναι ελαφρώς πάνω από τα 5 στρέμματα (1 στρέμμα είναι το μέτρο στρεμματικής μονάδας στην Ελλάδα και ισούται με 0,1 εκτάρια). Η συνολική έκταση με αμπέλια εκτείνεται σε 180.000 καλλιεργητές και για ορισμένους από αυτούς αυτό είναι ένα παράπλευρο εισόδημα και όχι η κύρια απασχόλησή τους ή ένας αμπελώνας που κληρονόμησαν από τις οικογένειές τους. Η Ελλάδα διαθέτει επίσης περισσότερα από 1.200 οινοποιεία, αριθμός που αυξάνεται σταθερά από χρόνο σε χρόνο.

Η μέση ετήσια παραγωγή το 2020 και το 2021 ήταν 2,3 και 1,7 εκατομμύρια εκατόλιτρα αντίστοιχα, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα ως τη 17η μεγαλύτερη οινοπαραγωγική χώρα (για το 2020) στον κόσμο. Το 2021 οι οίνοι ΠΟΠ αντιπροσώπευαν το 9,5% της συνολικής οινοπαραγωγής, ενώ οι οίνοι ΠΓΕ το 23,5%.

Η Ελλάδα παράγει περισσότερο λευκό από κόκκινο κρασί, με το τελευταίο να αντιπροσωπεύει μόλις το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής. Ένα εντυπωσιακό 90% των φυτεύσεων αποτελείται από το πλούσιο απόθεμα της χώρας σε αυτόχθονες ποικιλίες σταφυλιού. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το λευκό σταφύλι Σαββατιανό και ακολουθεί ο ερυθρωπός Ροδίτης. Το Αγιωργίτικο είναι η πιο πολυφυτεμένη ποικιλία ερυθρών σταφυλιών και τρίτη συνολικά και ακολουθούν το Λιάτικο, το Ξινόμαυρο, το Μοσχάτο Αμβούργου και το Ασύρτικο. Το Cabernet Sauvignon και το Merlot είναι οι δύο πιο δημοφιλείς διεθνείς ποικιλίες σταφυλιού στον ελληνικό αμπελώνα.