Κατά πολλούς, η βιοδυναμική καλλιέργεια είναι μια «ακραία» βιολογική καλλιέργεια, απόλυτα φυσική και συνειδητοποιημένη πνευματικά, με βάση τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις, το ευρύτερο περιβάλλον και το σύμπαν. Σύμφωνα με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας, η αντίληψη και η αντιμετώπιση της φύσης είναι ολιστική. Κάθε οργανισμός είναι μέρος ενός συνόλου, που αλληλοεξαρτάται και επηρεάζεται. Τα φυτά, που ζουν σε «κοινωνία» με τον κόσμο (σε μία κοινότητα), στηρίζονται στη γη, στο νερό, στον αέρα (το φως) και στη φωτιά (τη θερμότητα)• δυνάμεις που εκφράζονται στο φυτό. Έτσι, οι ρίζες τα φύλλα, τα άνθη ο καρπός, δεν είναι παρά εκφράσεις αυτών των δυνάμεων. Δύο δυνάμεις αντιδιαστέλλονται συνεχώς στα φυτά: η μία τα υψώνει προς τα άνω (προς τον ήλιο) και η άλλη τα τραβά προς τα κάτω, προς τη γη.

 

Πάντα σύμφωνα με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας υπάρχουν δυνάμεις και ενέργειες κοσμικές: ο ήλιος, η σελήνη, οι πλανήτες, τα άστρα και γενικότερα τα «κοντινά» ουράνια σώματα, όχι μόνο επηρεάζουν αλλά και συμβάλλουν στη ζωή, στην ανάπτυξη και στη μορφή των φυτών. Η σελήνη επιδρά μέσα από την έλξη που ασκεί στους χυμούς τους (και στο νερό) και ανάλογα με το φως στα φύλλα. Επιπλέον, οι επιδράσεις της σχετίζονται και με τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς. Επειδή οι δυνάμεις αυτές έχουν ρυθμούς, κάθε καλλιεργητική εργασία και φροντίδα γίνεται με βάση τις θέσεις των άστρων και των αστερισμών, σύμφωνα με το ετήσιο βιοδυναμικό ημερολόγιο.

 

Κοντολογίς, σύμφωνα με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας, η γη κατανοείται ως ζωντανός οργανισμός, κάθε ενιαίο καλλιεργήσιμο τμήμα ως μια αυτάρκης οικολογική ενότητα και η γεωργία ως πράξη που διεγείρει τις δυνάμεις οι οποίες επενεργούν στη φύση, δημιουργούν και ρυθμίζουν τη ζωή των φυτών (εξ ου και η ονομασία «βιοδυναμική»).