Τροποποίηση απόφασης για τις επενδύσεις στα οινοποιεία

Εκδόθηκε η με αριθ.320/41449/6-2-2020 (ΦΕΚ 374/2020) απόφαση του υπουργού ΑΑτρ κ. Μ. Βορίδη, σχετικά με την τροποποίηση της με  αριθ. 1771/149520/2019 ΥΑ για τις επενδύσεις σε οινοποιητικές επιχειρήσεις.

Οι τροποποιήσεις, οι οποίες είναι κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, αναφέρονται στις αξιολογήσεις των φακέλων, στις ημερομηνίες ελέγχου, σε μεταβολές των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενστάσεων και οριστικής ένταξης των αιτημάτων καθώς και στα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Διαβάστε την απόφαση:

ΦΕΚ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ