Συμμετοχή στην Prowein

Με τη συμμετοχή της στην PROWEIN, μιας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εμπορικής έκθεσης κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, από 15 έως 18 Μαίου στο Ντισσελντορφ της Γερμανίας Prowein, η Διεπαγγελματική Αμπέλου και Οίνου ξεκινά την υλοποίηση του πρόσφατα εγκεκριμένου διετούς προγράμματος «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ και την λελογισμένη κατανάλωση οίνων με χώρες στόχους Ελλάδα και Γερμανία».
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου ( μέτρο «Ενημέρωση στα Κράτη μέλη» ), με συνολική συγχρηματοδότηση 3.371.666,70 εκατ. Ευρώ η οποία καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Η αποστολή του προγράμματος είναι διττή, καθώς αποσκοπεί:

* αφενός στην ενημέρωση καταναλωτών και επαγγελματιών του χώρου σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των οίνων και την ασφάλεια που παρέχει το ίδιο το σύστημα ειδικότερα για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ ,

* και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση για την έμμετρη και λελογισμένη κατανάλωση του ίδιου του προϊόντος.

Ειδικότερα, στους στόχους του προγράμματος, μεταξύ άλλων, εμπίπτουν:

1. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας για τα συστήματα ποιότητας ΠΟΠ και ΠΓΕ.

2. Η ενημέρωση των καταναλωτών, διανομέων και διαμορφωτών κοινής γνώμης της αγοράς στόχου σχετικά με:

– τις εγγενείς ιδιότητες, τα ποιότητα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους παραγωγής των οίνων ΠΟΠ/ ΠΓΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα, την γνησιότητα , τη διατροφική αξία και τα μοναδικά οργανοληπτικά και παραδοσιακά χαρακτηριστικά,
– το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τον κοινοτικό χαρακτήρα των συστημάτων ΠΟΠ, ΠΓΕ,
– τις προϋποθέσεις απονομής των ονομασιών και τους σχετικούς ελέγχους,
– τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των παραγόμενων στην Ελλάδα – ΕΕ οίνων έναντι των
ανταγωνιστών από τρίτες χώρες,

3. Η συνεχής ενημέρωση προς τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του οινικού κλάδου όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την επιβλαβή κατανάλωση οίνου άγνωστης προέλευσης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναπτύξει την κοινωνική ευθύνη του ίδιου του τομέα παρέχοντας στους επαγγελματίες του κρασιού πληροφορίες και εργαλεία για την παρουσίαση του κρασιού με υπευθυνότητα αλλά και να εμπνεύσει τους καταναλωτές να απολαύσουν στο έπακρο το κρασί τους και τον πολιτισμό του με ένα υγιή, θετικό και φιλικό τρόπο. Σημειώνεται ότι η ΕΔΟΑΟ αποτελεί μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης «Wine in moderation» από το 2016.