ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – «SANTO WINES»

Αποδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό με τον οποίο περιβάλλει τον ανθρώπινο παράγοντα η Διοίκηση της Ε.Σ.Θ.Π., προχώρησε στην αγορά απινιδωτή,  προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου συνθήκες ασφαλείας από εκπαιδευμένο προσωπικό, στους πολυπληθείς επισκέπτες και τους εργαζόμενους στον συνεταιρισμό.

Η αγορά απινιδωτή, απορρέει από την κοινωνική ευαισθησία που διέπει την Ε.Σ.Θ.Π. με γνώμονα τις Συνεταιριστικές Αρχές που στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης.

Η ενέργεια της Ε.Σ.Θ.Π.  εδράζεται στις ηθικές αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους και αποτελούν χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, σύμφωνα και με το πλαίσιο που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη, κατά συνέπεια δεν αποτελεί καινοτόμα υπηρεσία, αλλά συνειδητή επιλογή ευθύνης.