ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΕΘΕΠΟ είναι:

 Όργανο του Επώνυμου Ελληνικού κρασιού στο πλαίσιο της ΕΔΟΑΟ για την διαχείριση και ανάπτυξη του Οινοτουρισμού στην Ελλάδα.
 Χώρος συζήτησης, προβληματισμού και διαμόρφωσης προτάσεων για την διαβίβασή τους στον κλάδο και στους φορείς, της Δημόσιας Διοίκησης, του Τουρισμού και άλλους
Απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΔΟΑΟ, του ΣΕΟ, της ΚΕΟΣΟΕ, των Οίνων Βορείου Ελλάδος, της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.), της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π.) , της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.), της Ένωσης Οινοποιών Αμπελουργών Νησιών Αιγαίου (ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.), του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης
Αποστολή της είναι:
Να συμβάλει στον συντονισμό των φορέων που άπτονται του Οινοτουρισμού
Να αποτελέσει μια δύναμη παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τον Οινοτουρισμό
Να συμβάλει στην διάδοση και εμπέδωση του σήματος καθώς και στην εφαρμογή της νομοθεσίας
Να θεσπίσει, να συντονίσει και να υλοποιήσει δράσεις Εθνικής εμβέλειας αλλά και τοπικού χαρακτήρα κατά περίπτωση
Να συμβάλει στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη τοπικών δικτύων υπό την μορφή ‘Δρόμων του Κρασιού’
Να οργανώσει την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και να διατηρήσει σύστημα καταγραφής των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων που αποτυπώνουν την εικόνα του τομέα
Να εκπονήσει και να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο marketing και επικοινωνίας για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην Ελλάδα και την προώθησή του στο Εξωτερικό
Να θέσει τους στόχους, να δημιουργήσει υλικό και να υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης των εμπλεκομένων στην συγκεκριμένη δραστηριότητα
Να διαδώσει το πρόγραμμα Wine in Moderation στις οινοτουριστικές δραστηριότητες
Να θεσπίσει βραβείο αριστείας στον Οινοτουρισμό