Διεκδικήσεις του Αμπελοοινικού τομέα σε επίπεδο Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19

Επείγουσα πλέον και απολύτως αναγκαία έχει καταστεί  η στήριξη του αμπελοοινικού κλάδου με τη λήψη θεσμικών και οικονομικών μέτρων, λόγω του πλήγματος που έχει υποστεί από το «πάγωμα»  της οικονομίας εξ αιτίας του covid 19. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ.Γιάννης Βογιατζής σε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη και τους έλληνες ευρωβουλευτές, καταγράφεται πλέον τεράστια μείωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, ενώ  οι εξαγωγές ουσιαστικά έχουν  μηδενισθεί.

Ο κ. Βογιατζής χαρακτηρίζει επείγουσα τη λήψη στοχευμένων και εξειδικευμένων  μέτρων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας, σε δύο κατευθύνσεις :

  • αφενός  επείγοντα μέτρα, για τη στήριξη των οινοποιητικών επιχειρήσεων και των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων,
  • κι αφετέρου μεσοπρόθεσμα, για την ανάκαμψη στην ανοικοδόμηση των αγορών οίνου και την ανάκτηση μεριδίων αγοράς παγκοσμίως, συγχρόνως με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Στα άμεσα μέτρα προτείνονται :

  • η απόσταξη κρίσης για την αποσυμφόρηση πλεονασμάτων οίνου που δημιουργούνται από την πτώση των πωλήσεων και απειλούν με αποσταθεροποίηση την αγορά του οίνου, και κατάρρευση των τιμών του σταφυλιού
  • η έκτακτη ενίσχυση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με ειδική οικονομική στήριξη λόγω της υφιστάμενης απώλειας σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους.
  • η ενεργοποίηση και άλλων μέτρων όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση και ο πράσινος τρύγος

Στην επιστολή, σημειώνεται επίσης ότι για την απόσταξη κρίσης  θα χρειαστούν  έκτακτα κονδύλια εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης καθώς και ότι είναι απαραίτητη η  ενεργοποίηση άρθρων του 1308/2013 ( όπως το 219 το οποίο επιτρέπει την λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς με ένταξη του οίνου στο άρθρο αυτό, το 226 για την μεταφορά κονδυλίων από το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων στον γεωργικό τομέα, και το 216 για την απόσταξη κρίσης).

Προτείνονται επίσης συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης, όπως το πάγωμα των κονδυλίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων στήριξης του οίνου για το έτος 2019/2020, προκειμένου να διατηρηθούν στη διάθεση των κρατών μελών έως το οικονομικό έτος 2022/2023 για να βοηθήσουν τον τομέα να ανακάμψει, η ενεργοποίηση των μέτρων προώθησης στην Εσωτερική αγορά, , η αύξηση του ποσοστού στήριξης της ΕΕ , η επιμήκυνση των καταληκτικών ημερομηνιών των προγραμμάτων της ΚΟΑ (επενδύσεις και προώθηση) για ένα χρόνο, μεγαλύτερη ευελιξία κατά την υλοποίηση κλπ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατά το δυνατό ταχύτερη ανάκαμψη των κλάδων του τουρισμού και της εστίασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη του κλάδου του οίνου και έτσι στηρίζουμε την άμεση θέσπιση μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης καθώς και γενικότερα στις πωλήσεις του οίνου.

Δείτε την επιστολή: Επιστολή ΥΠΑΑΤ κ Ευρωβουλευτές Απρίλιος 2020 _1_ (1)