Ανοίγει σήμερα το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» της ΚΕΟΣΟΕ

Από τις 3:00 μμ και μετά θα είναι διαθέσιμο σήμερα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων ωφελουμένων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που υλοποιεί η ΚΕΟΣΟΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υποψήφιοι που μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://oinognosia.keosoe.gr/, πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και να εργάζονται, είτε με Σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, είτε με Σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης ,είτε να είναι εποχικά ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι. Εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής .

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια προτεραιότητας , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση http://www.keosoe.gr/ και να “κλικάρουν” στο μενού «Πρόγραμμα Οινογνωσία» (πάνω αριστερά) .

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου oinognosia@keosoe.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 3:00 μμ.