Αναγγελία αναζήτησης στελεχών

H Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου αναζητά 2 στελέχη για σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (12 μήνες), με πανεπιστημιακή εκπαίδευση στους τομείς της αμπελουργίας – οινολογίας και αγροτικής οικονομίας.  Θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψιν, ο μεταπτυχιακός τίτλος PhD ή MSc., και η ενασχόληση με την έρευνα στους ανωτέρω τομείς. Απαιτείται πολύ καλό επίπεδο χειρισμού πληροφοριακών συστημάτων και καλή γνώση Αγγλικών.

Η θέση εργασίας αφορά έργο που έχει αναλάβει η Οργάνωση για την συγκρότηση ενός δυναμικού συνεργατικού σχήματος καινοτομίας ελληνικών οινοποιείων, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου καινοτομίας, προώθησης της έρευνας, αλλά και  μεταφοράς γνώσεων και πληροφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στα e mails edoao@otenet.gr ή klairy-edoao@otenet.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103226057.