Αναβολή της εκδήλωσης «Ανοιχτές Πόρτες»

Στις ήδη πολλές αρνητικές επιπτώσεις του covid 19 στον οινικό κλάδο, προστίθεται μία ακόμη με οικονομική,  κοινωνική αλλά και πολιτισμική διάσταση. Η  αναβολή της γιορτινής εκδήλωσης της οινοποιίας που είναι γνωστή ως «Ανοιχτές Πόρτες» και πραγματοποιείται κάθε Μάιο.  Ωστόσο, οι «Πόρτες»  θα ανοίξουν,  η γιορτή της Οινικής Ελλάδας δεν ματαιώνεται,  θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με την πλήρη επάνοδο στην κανονικότητα.  Η ακριβής ημερομηνία θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα.